top of page
nifs stop pressure.jpg

STOP TRYKKSÅR -DAGEN 19. November 2020

 

Trykksår er fortsatt en pasientsikkerhetsrisiko i norsk helsevesen og må forebygges. Med den pågående pandemien er også helsepersonell spesielt utsatt for trykkskade relatert til bruk av beskyttelsesutstyr. Årets trykksårdag er derfor spesielt viktig for å påminne oss dette.

 

Ettersom NIFS hadde to dager med trykksår og differensialdiagnoser på kongressen i februar 2020, så vil det ikke bli arrangert noe i regi NIFS i forbindelse med den internasjonale trykksårdagen torsdag 19.november i år.

 

Vi har oppdatert den presentasjonen vi har lagt ut ved tidligere år og denne er fritt tilgjengelig til å benytte ved lokale arrangement. Vi oppfordrer alle til å ta en ekstra sjekk på trykkpunkter (beinfremspring, utstyrsrelatert) til alle pasienter du anser er i risiko og/eller har trykksår og gjerne også kvaliteten på puter/madrasser pasientene benytter denne dagen.

 

Den Europeiske trykksårorganisasjonen EPUAP har i år lagt ut en quiz hvor det er mulig å vinne den oppdaterte retningslinjen fra 2019. Test kunnskapen din og bli med :) EPUAP har også mer materiell på sin nettside: https://www.epuap.org/stop-pressure-ulcers/#stoppressureulcers 

Nedenfor er linken til en oppdatert powerpoint om trykksår generelt, linken til EPUAP sitt quiz og en link til en informasjonsbrosjyre fra EPUAP ( mange nytige lenker på slutten av den filen!). Nederst til høyre er et plakat med god oppløsning som dere kan printe ut på arbeidsplassen i  opptil A3 format for å henge opp på avdelingene.  Dere kommer til de respektive filene ved å klikke på bildene. Powerpointen er i pdf format og dere kan, som nevnt ovenfor, bruke den fritt ved lokale arrangement!

nifs stop trykksår 1.JPG
nifs epuap pressure.JPG
nifs pressure epuap.JPG
nifs plakat trykksår.JPG

Trykksår

wounds_trykksår_192.png

I de fleste tilfeller kan trykksår forebygges men det innebærer at helsepersonal identifiserer de pasientene som er i økt risikogruppe for å kunne få trykksår. Det er avgjørende at det settes i gang med avlastende tiltak så snart man oppdager en situasjon hvor en pasient kan være utsatt for å få trykkskade. Når skaden allerede er skjedd kreves det ofte enorme ressurser for å få disse sårene til å gro. 

Forebygging av trykksår er en del av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen " I trygge hender 24/7".  Klikk på bildet nedenfor for å komme til pasientsikkerhetsprogrammet.no sine sider hvor det finnes nyttig informasjon om verktøy en kan bruke på sin arbeidsplass til forebygging av trykksår. 

nifs_trykksår_1.PNG

En god oversiktsartikkel om trykksår er skrevet av Cathrine Wold Knudsen og Kim Alexander Tønseth. Den ble publisert i tidskriftet til den norske legeforeningen i 2011.  Klikk på bildet nedenfor for å komme til en pdf av artikkelen

nifs trykk dnlf.PNG

NIFS anbefaler også Helsebibliotetket sine retningslinjer for trykksår. Disse finnes i to utgaver - den første lenken omtaler forebygging av trykksår. Den andre omtaler behandling av trykksår i sykehjem. Trykk på bildene nedenfor for å komme til den relevante lenken. 

nifs trykk forebygg.PNG
nifs trykk behandling.PNG

I tillegg viser vi til EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) sine retningslinjer. EPUAP-retningslinjene er oversatt til norsk i et samarbeid mellom NIFS og Pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender 24-7". Følgende personer takkes for betydelige bidrag:

  • Førstelektor, sykepleier og tidligere leder av NIFS, Arne Langøen, Høgskolen i Stord/Haugesund 

  • Sårsykepleier og tidligere sekretær i NIFS Guro Marie Eiken, Nøtterøy kommune

  • Styremedlem i NIFS, M.Sc. Klinisk spesialist i sykepleie/sår Eva Kronholm Heiberg, Diakonhjemmet sykehus, Oslo

  • PhD kandidat, sykepleier og leder av NIFS, Ida Marie Bredesen, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

  • Sårsykepleier Mari Robberstad, Stavanger Universitetssykehus

De norske retningslinjene finner du her:

nifs epuap.PNG
bottom of page