Trykksår

I de fleste tilfeller kan trykksår forebygges men det innebærer at helsepersonal identifiserer de pasientene som er i økt risikogruppe for å kunne få trykksår. Det er avgjørende at det settes i gang med avlastende tiltak så snart man oppdager en situasjon hvor en pasient kan være utsatt for å få trykkskade. Når skaden allerede er skjedd kreves det ofte enorme ressurser for å få disse sårene til å gro. 

Forebygging av trykksår er en del av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen " I trygge hender 24/7".  Klikk på bildet nedenfor for å komme til pasientsikkerhetsprogrammet.no sine sider hvor det finnes nyttig informasjon om verktøy en kan bruke på sin arbeidsplass til forebygging av trykksår. 

En god oversiktsartikkel om trykksår er skrevet av Cathrine Wold Knudsen og Kim Alexander Tønseth. Den ble publisert i tidskriftet til den norske legeforeningen i 2011.  Klikk på bildet nedenfor for å komme til en pdf av artikkelen

nifs trykk dnlf.PNG

NIFS anbefaler også Helsebibliotetket sine retningslinjer for trykksår. Disse finnes i to utgaver - den første lenken omtaler forebygging av trykksår. Den andre omtaler behandling av trykksår i sykehjem. Trykk på bildene nedenfor for å komme til den relevante lenken. 

nifs trykk forebygg.PNG
nifs trykk behandling.PNG

I tillegg viser vi til EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) sine retningslinjer. EPUAP-retningslinjene er oversatt til norsk i et samarbeid mellom NIFS og Pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender 24-7". Følgende personer takkes for betydelige bidrag:

  • Førstelektor, sykepleier og tidligere leder av NIFS, Arne Langøen, Høgskolen i Stord/Haugesund 

  • Sårsykepleier og tidligere sekretær i NIFS Guro Marie Eiken, Nøtterøy kommune

  • Styremedlem i NIFS, M.Sc. Klinisk spesialist i sykepleie/sår Eva Kronholm Heiberg, Diakonhjemmet sykehus, Oslo

  • PhD kandidat, sykepleier og leder av NIFS, Ida Marie Bredesen, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

  • Sårsykepleier Mari Robberstad, Stavanger Universitetssykehus

De norske retningslinjene finner du her:

nifs epuap.PNG

© 2018 NIFS

  • White Facebook Icon