STOP TRYKKSÅR -DAGEN 19. November 2020

 

Trykksår er fortsatt en pasientsikkerhetsrisiko i norsk helsevesen og må forebygges. Med den pågående pandemien er også helsepersonell spesielt utsatt for trykkskade relatert til bruk av beskyttelsesutstyr. Årets trykksårdag er derfor spesielt viktig for å påminne oss dette.

 

Ettersom NIFS hadde to dager med trykksår og differensialdiagnoser på kongressen i februar 2020, så vil det ikke bli arrangert noe i regi NIFS i forbindelse med den internasjonale trykksårdagen torsdag 19.november i år.

 

Vi har oppdatert den presentasjonen vi har lagt ut ved tidligere år og denne er fritt tilgjengelig til å benytte ved lokale arrangement. Vi oppfordrer alle til å ta en ekstra sjekk på trykkpunkter (beinfremspring, utstyrsrelatert) til alle pasienter du anser er i risiko og/eller har trykksår og gjerne også kvaliteten på puter/madrasser pasientene benytter denne dagen.

 

Den Europeiske trykksårorganisasjonen EPUAP har i år lagt ut en quiz hvor det er mulig å vinne den oppdaterte retningslinjen fra 2019. Test kunnskapen din og bli med :) EPUAP har også mer materiell på sin nettside: https://www.epuap.org/stop-pressure-ulcers/#stoppressureulcers 

Nedenfor er linken til en oppdatert powerpoint om trykksår generelt, linken til EPUAP sitt quiz og en link til en informasjonsbrosjyre fra EPUAP ( mange nytige lenker på slutten av den filen!). Nederst til høyre er et plakat med god oppløsning som dere kan printe ut på arbeidsplassen i  opptil A3 format for å henge opp på avdelingene.  Dere kommer til de respektive filene ved å klikke på bildene. Powerpointen er i pdf format og dere kan, som nevnt ovenfor, bruke den fritt ved lokale arrangement!

nifs stop trykksår 1.JPG
nifs epuap pressure.JPG
nifs pressure epuap.JPG
nifs plakat trykksår.JPG

Trykksår

I de fleste tilfeller kan trykksår forebygges men det innebærer at helsepersonal identifiserer de pasientene som er i økt risikogruppe for å kunne få trykksår. Det er avgjørende at det settes i gang med avlastende tiltak så snart man oppdager en situasjon hvor en pasient kan være utsatt for å få trykkskade. Når skaden allerede er skjedd kreves det ofte enorme ressurser for å få disse sårene til å gro. 

Forebygging av trykksår er en del av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen " I trygge hender 24/7".  Klikk på bildet nedenfor for å komme til pasientsikkerhetsprogrammet.no sine sider hvor det finnes nyttig informasjon om verktøy en kan bruke på sin arbeidsplass til forebygging av trykksår. 

En god oversiktsartikkel om trykksår er skrevet av Cathrine Wold Knudsen og Kim Alexander Tønseth. Den ble publisert i tidskriftet til den norske legeforeningen i 2011.  Klikk på bildet nedenfor for å komme til en pdf av artikkelen

nifs trykk dnlf.PNG

NIFS anbefaler også Helsebibliotetket sine retningslinjer for trykksår. Disse finnes i to utgaver - den første lenken omtaler forebygging av trykksår. Den andre omtaler behandling av trykksår i sykehjem. Trykk på bildene nedenfor for å komme til den relevante lenken. 

nifs trykk forebygg.PNG
nifs trykk behandling.PNG

I tillegg viser vi til EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) sine retningslinjer. EPUAP-retningslinjene er oversatt til norsk i et samarbeid mellom NIFS og Pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender 24-7". Følgende personer takkes for betydelige bidrag:

  • Førstelektor, sykepleier og tidligere leder av NIFS, Arne Langøen, Høgskolen i Stord/Haugesund 

  • Sårsykepleier og tidligere sekretær i NIFS Guro Marie Eiken, Nøtterøy kommune

  • Styremedlem i NIFS, M.Sc. Klinisk spesialist i sykepleie/sår Eva Kronholm Heiberg, Diakonhjemmet sykehus, Oslo

  • PhD kandidat, sykepleier og leder av NIFS, Ida Marie Bredesen, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

  • Sårsykepleier Mari Robberstad, Stavanger Universitetssykehus

De norske retningslinjene finner du her:

nifs epuap.PNG

© 2018 NIFS

  • White Facebook Icon