NIFS kongressen

nifs map.PNG

NIFS  sitt årlige faglige arrangement har i løpet av de siste årene vokst seg fra å være et seminar til å bli en kongress.  Det har som formål å spre kunnskap om oppdatert sårbehandling i hele landet. Av den grunn veksles kongress sted mellom Oslo og resten av landet annethvert år.  I 2018 ble kongressen for eksempel holdt på Svolvær.  Siden kongressen har vokst seg stor er vi avhengig av egnete kurslokale som har nok plass og gode audiovisuelle løsninger. I tillegg er kongressen avhengig av å ha nok hotell fasiliteter for å imøtekomme antall deltakere og utstillere.

Kongressen holder høy faglig standard med flinke forelesere både fra inn- og utland.  Temaene for kongressen varierer hvert år og prøver å dekke de fleste emnene innen noen år. I tillegg finnes det gode muligheter for å knytte kontakter med kolleger fra andre deler av landet. En viktig del av kongressen er også leverandørene sine utstillinger hvor det presenteres nyheter innen bandasjer og annen teknologi til sårbehandling.