top of page

NIFS kongressen

nifs map.PNG

NIFS  sitt årlige faglige arrangement har i løpet av de siste årene vokst seg fra å være et seminar til å bli en kongress.  Det har som formål å spre kunnskap om oppdatert sårbehandling i hele landet. Av den grunn veksles kongress sted mellom Oslo og resten av landet annethvert år.  I 2018 ble kongressen for eksempel holdt på Svolvær.  Siden kongressen har vokst seg stor er vi avhengig av egnete kurslokale som har nok plass og gode audiovisuelle løsninger. I tillegg er kongressen avhengig av å ha nok hotell fasiliteter for å imøtekomme antall deltakere og utstillere.

Kongressen holder høy faglig standard med flinke forelesere både fra inn- og utland.  Temaene for kongressen varierer hvert år og prøver å dekke de fleste emnene innen noen år. I tillegg finnes det gode muligheter for å knytte kontakter med kolleger fra andre deler av landet. En viktig del av kongressen er også leverandørene sine utstillinger hvor det presenteres nyheter innen bandasjer og annen teknologi til sårbehandling.

bottom of page