top of page

NIFS kongressen 2022 Bergen

"Sirkulasjonsforstyrrelser og nyvinninger"

Grunnet pandemien gjennomførte vi i 2021 kongressen digitalt. Positive tilbakemeldinger og ønsker om fortsatt å kunne delta digitalt gjør at NIFS i 2022 for første gang avholder en hybrid kongress. Det betyr at man kan besøke kongressen fysisk, eller delta digitalt. Klikk på  bildene nedenfor for å komme til påmelding og program.  Den venstre linken er for deltagere, den høyre for utstillere:

nifs deltakere.PNG
nifs utstillere.PNG

                Digitalt sårkongress for leger!

For første gang gjør vi innholdet i fra NIFS kongressen tilgjengelig som webinar for leger. Ved å melde seg på kan en se alle forelesningene fra kongressen i to uker fra 20.05.22.  Det digitale sårkurs er uten reklame eller annen innvirkning fra leverandører. Vi har dermed fått godkjenning for 9 tellende poeng for spesialiteten allmenmedisin og 9 timer som valgfritt kurs for spesialitetene karkirurgi og ortopedisk kirurgi. Påmelding er via samme linken som kongressen ( klikk på program/påmelding ovenfor).  Du kan lese mer om det digitale webinaret her. 

bottom of page