NIFS kongressen 2022 Bergen

"Sirkulasjonsforstyrrelser og nyvinninger"

Grunnet pandemien gjennomførte vi i 2021 kongressen digitalt. Positive tilbakemeldinger og ønsker om fortsatt å kunne delta digitalt gjør at NIFS i 2022 for første gang avholder en hybrid kongress. Det betyr at man kan besøke kongressen fysisk, eller delta digitalt. Klikk på  bildene nedenfor for å komme til påmelding og program.  Den venstre linken er for deltagere, den høyre for utstillere:

nifs deltakere.PNG
nifs utstillere.PNG