top of page
nifs stipend 3.PNG

Mål:

Å bidra til mer kunnskap om sår og sårheling til medlemmer av NIFS

Stipend:

Siden 2024 har NIFS opprettet hele 4 stipend en kan søke på:

A) Selvvalgt hospitering – inntil kr 12 000,-

B) Kongress – inntil kr 17 000,-:

  • EWMA

  • EPUAP

  • Nasjonalt Diabetesforum

  • Andre sårrelevante kurs/seminar/kongresser (spesifiser)

C) Bispebjerg hospitering – inntil kr 12 000,- (2 dager hospitering på sengepost/poliklinikk)

D) Årsmøte i Dansk selskab for sårheling - inntil kr 17 000,- (2 dager sårkongress tilsvarende NIFS kongress. Les mer hos DSFS)

Kriterier:

  1. Minimum et års medlemskap ved søknadstidspunktet

  2. Alle grupper helsepersonell kan søke

  3. Søknaden må inneholde begrunnelse for hvordan kompetansen skal brukes videre

  4. Reisen må foregå innen 12 måneder etter utdeling

  5. Stipendmottaker må skrive en kort evaluering om utbyttet av oppholdet, dette sendes inn samtidig med reiseregningen

Annonsering:

Stipendet annonseres på NIFS sin hjemmeside, i mail til medlemmene og på Facebook.

Søknadsfrist:

1. desember, med unntak av Årsmøde DSFS der søknadsfristen for 2024 er satt til 01. juni. 

Utdeling:

Stipendutvalget i NIFS behandler søknadene. Stipendene deles ut under NIFS fagseminaret i februar hvert år.  Det forventes at stipendmottager personlig møter og mottar stipendet.

NB! De som får tildelt stipend for deltagelse ved Årsmøde DSFS kontaktes per e-post før 01.juli 2024

Søknadskjema:

Her er søknadsskjemaet: Skjema (word-fil)

 

Søknad sendes til:

mari.64.robberstad@hotmail.no

bottom of page