nifs stipend 3.PNG

Mål:

Å bidra til mer kunnskap om sår og sårheling til medlemmer av NIFS

Kriterier:

 

  1. Minimum et års medlemskap ved søknadstidspunktet

  2. Alle grupper helsepersonell kan søke

  3. Søknaden må inneholde begrunnelse for hvordan kompetansen skal brukes videre

  4. Reisen må foregå innen 12 måneder etter utdeling

  5. Stipendmottaker må skrive en evaluering om utbyttet av oppholdet, dette må sendes inn samtidig med reiseregningen

Utdeling:

Stipendutvalget i NIFS behandler søknadene.

Stipendene deles ut under NIFS kongress 2020. Det er ønskelig at stipendmottaker er tilstede under utdeling.

Søknadsfrist:

1. desember 

Stipend:

A: Selvvalgt hospitering - inntil kr 10000,-

B: Kongress - inntil kr 15000,-

  • EWMA

  • EPUAP

Stipendet dekker: Reise, opphold samt kursavgift, men ikke kost

Søknadskjema:

Her er søknadsskjemaet: Skjema (word-fil)

 

Søknad sendes til:

fotedel@online.no Merk mail med Fagutviklingsstipend NIFS