nifs trykk 1.png
nifs trykk 2.jpg

STOP TRYKKSÅRDAGEN 18. November 2021

 

Trykksår er fortsatt en pasientsikkerhetsrisiko i norsk helsevesen og må forebygges. NIFS oppfordrer alle til å sette seg inn i, bruke og dele informasjonen under,  slik at vi sammen står sterkere i kampen om å forebygge trykksår!  Print  ut plakaten nedenfor i A3 format og heng den opp ved strategiske plasser på din arbeidsplass!

 

Vi har oppdatert den presentasjonen vi har lagt ut ved tidligere år og denne er fritt tilgjengelig til å benytte ved lokale arrangement. Vi oppfordrer alle til å ta en ekstra sjekk på trykkpunkter (beinfremspring, utstyrsrelatert) til alle pasienter du anser er i risiko og/eller har trykksår og gjerne også kvaliteten på puter/madrasser pasientene benytter denne dagen.

1. EPUAP sine retningslinjer

 

European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) har utarbeidet forskningsbaserte retningslinjer om forebygging og behandling av trykksår. Her finner du den danske oversettelsen av EPUAPs retningslinje.

 

Retningslinjens kapittel 5 inneholder anbefalinger og god klinisk praksis, blant annet om:

  • Del 1: Risikofaktorer og risikovurdering

  • Del 2: Vurdering av hud og vev

  • Del 3: Forebyggende hudpleie

  • Del 4: Ernæringsscreening og behandling

  • Del 5: Stillingsendring og tidlig mobilisering

  • Del 6: Trykksår på hæler

  • Del 7: Trykksårforebyggende underlag

  • Del 8: Trykksår relatert til medisinsk utstyr

 

2. Nyttig informasjon fra NAV  om forebygging av trykksår

 

NAV har rammeavtaler med ulike leverandører, blant annet sitteputer og madrasser med trykksårforebyggende egenskaper. Les mer her.

 

I Kunnskapsbanken (NAV) finner du nyttig informasjon om forebygging av trykksår:

2. Film fra NAV om hæl avlastning fra NAV

Denne videoen fra NAV viser på en unik måte hvordan skjæringskrefter og trykk påvirker hælene til en pasient. Klikk på bildet for å komme til linken på YouTube. 

nifs trykk 3.jpg

3. Film fra NAV  om nytte av regulerbar rullestol 

Mange er ikke klar over hvor effektiv en kan forebygger trykk hos en rullestolbruker ved å endre stillingen av rullestolen gjennom dagen. Klikk på bildet for å komme til linken på YouTube. 

nifs trykk 4.jpg

4. Diverse nyttige artikler fra Kunnskapsbanken ( NAV)

Mange er ikke klar over at NAV har mye nyttig informasjonsmateriell på nettsiden sin.  Artikler er ofte arkivert i Kunnskapsbanken til NAV.  Vi har tatt et utvalg av relevante artikler her, men dere finner mer på nettsiden til Kunnskapsbanken.  Klikk på hver bilde for å komme til den aktuelle artikkelen. 

nifs trykk 5.jpg
nifs trykk 6.jpg

5.  Stopp Trykksår plakat

 

Nederst er et plakat med god oppløsning som dere kan printe ut på arbeidsplassen i  opptil A3 format for å henge opp på avdelingene.  

nifs plakat trykksår.JPG

6.  Powerpoint ( pdf format) om trykksår forebygging generelt. 

Denne powerpointen kan dere gjenbruke fritt på deres egen avdeling. Klikk på bildet nedenfor for å komme til pdf filen som så kan lastes ned. 

nifs trykk 8.jpg

7. Quiz om trykksår forebygging fra EPUAP

Også i år skal EPUAP utfordrer vår kunnskap med et quiz.   Denn quizzen legges ut her så snart den kommer på EPUAP sine sider. 

fb nifs stop pressure.png