top of page

Refusjonsordninger

Utgifter til bandasje- og forbruksmateriell,

reseptfrie legemidler (§5-22) samt støtte til ortopediske og hjelpemidler 

Fastlegen kan søke HELFO om refusjon av utgifter til sårbehandlingsprodukter og kompresjonsstrømper. ( § 5-22).Det kan gis bidrag med 90 % over et minstebeløp på 2070 kroner (2023-beløp) av dokumenterte utgifter.

 

Selv om de fleste behandlere kjenner til denne refusjonsordningen, skjer det ofte at pasienten ikke blir informert om denne muligheten før pasienten allerede har lagt ut store pengebeløp. Det er viktig at legen er tidlig ute med å søke HELFO om refusjon av utstyr til sårbehandlingsmidler når en forventer at såret skal vare i mange måneder.

 

Pasienten har kun rett til refusjon etter §5-22 hvis han/hun steller sårene sine selv eller får sårstellet utført på fastlegekontoret. Om såret stelles av hjemmesykepleier, må utgiftene til sårbehandlingsprodukter dekkes av kommunen! 

 

Såret skal være kronisk og skal ha vart i minst 3 måneder i et kalenderår. Det betyr at om pasienten har et sår som i første omgang varte i 4 uker, men senere i samme året får pasienten et residiv som varer 8 uker har han/hun rett på refusjon etter §5-22. NB! Det går an å søke om refusjon før det har gått 3 måneder. Det er tilstrekkelig å skrive at en forventer at såret vil vare lengre enn 3 måneder. I mange tilfeller er det opplagt at såret vil vare minst 3 måneder og da skal en tidlig søke om refusjon for å spare pasienten for unødvendige utgifter.  

 

Legen fyller ut skjemaet og sender det til HELFO. I skjemaet må det være krysset av for at pasienten steller såret selv (eller hos fastlegen).

 

Rundskriv til folketrygdloven § 5-22 omhandler bidrag til spesielle formål, blant annet kroniske og alvorlige sår og fistler (punkt 8), samt produkter som salver, kremer, gel og oljer til bruk i forbindelse med ulike hudlidelser (punkt 7)

wounds logo 18.png

Figur 1 Klikk på HELFO logoen ovenfor for å komme til skjemaet som må fylles ut for å søke om refusjon etter § 5-22

  • Vær oppmerksom på at det ikke er lurt å spesifisere på skjemaet nøyaktig hvilken bandasje pasienten skal kjøpe. Ikke skriv f.eks Allevyn skumbandasje 10 x10 cm fordi da får pasienten bare refundert akkurat denne type bandasje. Istedenfor skal en skrive "Herved søkes det om refusjon av alt bandasje- og forbruksmateriell til behandling av dette kroniske såret". Husk at også kladd (underlag), tupfere, sterilt saltvann osv dekkes av denne ordningen. Tilleggsutstyr som hansker og avfallsposer dekkes ikke.

  • Kompresjonsbandasjer til behandling av kroniske sår dekkes også, og fra januar 2023 dekkes også kompresjonsstrømper!  Merk at det går an å søke om refusjon for kompresjonsutstyr med borrelås dersom det finnes spesielle grunner til at pasienten ikke kan bruke regulære kompresjonsbind eller strømper! 

 

  • Brukeren må selv kjøpe materiellet på apotek eller bandasjist. Noen bandasjister er svært imøtekommende og innvilger at pasienten kun betaler egenandel på alt materiell inntil godkjenningen fra HELFO har kommet. Dette sparer pasienten for store utlegg.

  • Pasienten må betale en egenandel  på 2070 kroner (2023-beløp) i et kalenderår samt 10% av de utgiftene som overstiger dette beløpet. Pasienten må i utgangspunktet selv betale for bandasjemateriellet, for så å sende inn kvitteringer til HELFO for refusjon.  Merk at pasienten kan søke HELFO om at helsebutikken eller apotek sender regningen direkte til HELFO. Dette vil i hovedsak kunne søkes om dersom en har store utgifter knyttet til bandasjemateriellet. Dersom direkte oppgjør blir innvilget, vil pasienten kun motta faktura fra butikken/apoteket på egenandelen (2070 kroner + de siste 10%). Søknad om direkte oppgjør må utformes av pasienten selv og sendes til HELFO (ingen skjema).

  • Dersom man har lav inntekt og store sykdomsutgifter kan man søke HELFO om å få dekket også egenandelen og de siste 10%.  Slik søknad må utformes av pasienten selv og sendes til HELFO (det finnes ikke ferdig skjema for dette).

 

  • Originalkvitteringene må sendes til HELFO senest 30. juni året etter at pasienten hadde utgiftene. Det er lurt å ta kopi av kvitteringene i tilfelle disse forsvinner i posten. Skjemaet sendes til HELFO, Postboks 2415, Tønsberg. Saksbehandlingstiden er ofte 6-8 uker.

Kreft og lymfødem: 

Kreft kan føre til behov for ulike former for hjelp og støtte. Du kan for eksempel få støtte til ulike hjelpemidler, tannbehandling og medisiner. Disse hjelpemidler kan søkes dekket ved lymfødem etter kreft: kompresjonsstrømper, støttebandasjer og pulsator (trykkmassasjeapparat). Søk elektronisk hos de regionale helseforetak eller bruk nasjonalt utlånsskjema «Skjema- utlån av behandlingshjelpemidler Nasjonalt utlånsskjema.

Du finner mer informasjon om aktuelle hjelpemidler her.

 

Lipødem:

Søknad om kompresjonsstrømper ved lipødem: Kompresjon er anbefalt og inngår som en del av behandlingen ved lipødem. Kompresjonsstrømper er likevel ikke beskrevet som et hjelpemiddel som kan dekkes, slik man kan ved lymfødem. NIFS anbefaler å søke refusjon i henhold til Folketrygdloven § 5-22 – bidrag til spesielle formål. På hjemmesiden til Norsk lymfødem- og lipødemforbund (NLLF) finner du mye nyttig informasjon og kunnskap om både lipødem og lymfødem, les mer her

Søknad om sko/ortopediske hjelpemidler:

Søknad om ortopediske hjelpemidler som sko og fotsenger sendes til NAV. Det er alltid en legespesialist som må skrive søknaden, men en ortopediingeniør som sender den til NAV. Her finner du veiledning om søknads- og godkjenningsprosessen for ortopediske hjelpemidler:

Hjelpemiddeldatabasen

I NAVs hjelpemiddeldatabase finner du informasjon om:

  • Ulike hjelpemidler du kan søke om støtte til, blant annet tilgjengelige strømpepåtrekkere 

  • En kunnskapsbank om hjelpemidler og tilrettelegging

  • Produktvideoer

Aktuell litteratur og informasjon

bottom of page