top of page

Eva Kronholm Heiberg

nifs eva leder styre.jpeg

Leder

Sårsykepleier. M.Sc. Diakonhjemmet sykehus i Oslo

evakheiberg@hotmail.com

Ida Bredesen

nifs styre 1.PNG

Styremedlem

Ida Marie Bredesen

Sykepleier, PhD Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus

imbre@online.no

Solveig Thorp Holmsen

nifs styre 9.PNG

Nestleder

Overlege, Oslo skadelegevakt, Oslo Universitetssykehus

sholmsen@hotmail.com

Oddveig Haug

nifs styre 4.PNG

Kasserer

Sykepleier, Harstad Kommune

oddveig.haug@outlook.com

Mari Robberstad

NIFS styre Mari Robberstad - foto.jpg

Styremedlem

Mari Robberstad, Sårsykepleier og MSc i helsevitenskap. Stavanger Universitetssykehus

mari.64.robberstad@hotmail.no

Edel Olstad

nifs styre 10.PNG

Styremedlem

Autorisert Fotterapeut, Sogndal

fotedel@online.no

Karen Jakobsen Rinnan

rinnan 1.jpg

Styremedlem

Lege i spesialisering i  Kirurgi

Voss Sykehus, Helse Bergen

karenrinnan@gmail.com

Bodo Günther

Bodo 2.jpg

Styremedlem

Overlege,Kirurgisk Avdeling, Stord Sjukehus, Helse Fonna

bodo.erhardt.gunther@helse-fonna.no

Anna Tribis

nifs styre 2.JPG

Styremedlem

Lege i spesialisering, Kirurgisk Avdeling, Stord Sykehus, Helse Fonna

anna.tribis@helse-bergen.no

Svanhild Liseth Solheim   

NIFS styret Svanhild Liset_edited.jpg

Varamedlem Styre

Fagutviklingssjukepleiar ved korttid-, rehabilitering-, og ØHD avdeling ved Gloppen Omsorgssenter. Diabetesjukepleiar  på poliklinikk ved Nordfjord sjukehus.

Anne Solveig Hansen

Anne Solveig.jpg

Styremedlem

Sårsykepleier Hjemmebaserte tjenester Avd Åsane

Bergen kommune

annesolveig59@hotmail.com

Marcus Gürgen

marcus_gurgen.jpg

Varamedlem Styre

Fastlege Kvinesdal

Generell Kirurg

bottom of page