top of page

Stipender

NIFS er opptatt av kontinuerlig fagutvikling og økt kunnskap om forebygging og behandling av ulike typer sår. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å søke på stipend!

Søknadsfrist: 1. desember for alle stipend, med unntak av Årsmøde DSFS der søknadsfristen for 2024 er satt til 01. juni.

NIFS tar imot søknader til flere ulike stipendordninger for deg som er interessert i sårbehandling. Dere kan søke på tilsammen seks ulike stipend som har noe forskjellig formål. Klikk på hver av logoene nedenfor for å lese mer om søknadskriterier for hver stipend,

Det er samme søknadsskjema for alle stipend. 

Utdelingen av stipendene skjer på festmiddagen på NIFS-kongressen i februar hvert år.

nifs stipend 2.PNG
nifs stipend 3.PNG
bottom of page