top of page

         NIFS-kongressen Svolvær 2018

           "Nyvinninger og teknologi" og "Sårpasienten"

nifs_svolvær.JPG

NIFS-kongressen i 2018 ble avholdt 8. og 9. februar på Thon Lofoten Hotell Svolvær.

Vi har fått tillatelse fra noen av foredragsholderne til å legge ut foredragene deres her på hjemmesiden. Foredragene foreligger i PDF-format.

Vi henstiller til alle om å overholde åndsverksloven. Ønsker du å benytte noe av stoffet/bildene som er forelest, ber vi om at du innhenter tillatelse fra forfatteren på forhånd.

Anne H. Kvarsnes

ahar@fredrikstad.kommune.no

- Helseøkonomi-prosjektet, Fredrikstad

 

 

Line Schjøth-Iversen og Eva Kronholm Heiberg

evakheiberg@hotmail.com

- Erfaringer fra Diakonhjemmet sykehus

 

 

Thomas Sjøberg

thomas.sjoberg@unn.no

- Hudtransplantasjon - Forskjellige metoder

bottom of page