top of page

NIFS-seminaret 2016 Kristiansand

nifs 2016 kristian.jpg

NIFS-seminaret i 2016 ble avholdt 4. og 5. februar i Kristiansand.

Vi har fått tillatelse fra flere av foredragsholderne til å legge ut foredragene deres her på hjemmesiden. Foredragene foreligger i PDF-format.

Vi henstiller til alle om å overholde åndsverksloven. Ønsker du å benytte noe av stoffet/bildene som er forelest, ber vi om at du innhenter tillatelse fra forfatteren på forhånd.

 

Brita Pukstad

brita.pukstad@ntnu.no

- Ødem

 

 

Thomas Sjøberg

thomas.sjoberg@unn.no

- Håndtering av donorsted

 

 

Rolf Jelnes

rolf.jelnes@stofanet.dk

- Traume mot legg

 

 

Torbjørg Slette

torbjorg.slette@stofanet.dk

- Behandling av lymfeødem

 

 

Kjersti Ausen

kjersti.ausen@stolav.no

- Håndtering av arr

 

 

Inge Glambek

inge.glambek@haraldsplass.no

- Varicekirurgi

bottom of page