top of page

Brannskader

Definisjon: Brannskader oppstår når huden, slimhinnene og/eller dypereliggende vev blir utsatt for sterk varme eller stråling som fører til celleskade og celledød. Brannskader deles inn i første-, annen- og tredjegradsforbrenning, avhengig av skadens dybde (Store medisinske leksikon).

De fleste mennesker får en brannskade i løpet av livet. Årsakene er skolling (oftest barn, væske > 48 grader), flammeskade (ofte dypere skade, obs røykskade), soling, kontakt med varm energikilde, kjemiske skader, høyvoltskader (over 1000 Volt, boliger har 220 Volt) Skadelegevakten.no.

 

Behandling: De fleste skader er heldigvis mindre og overfladiske. De kan oftest behandles i hjemmet eller poliklinisk om førstehjelpen er riktig. Det viktigste tiltaket er umiddelbar nedkjøling. Anbefalingen er rennende kaldt vann (12-20 grader) i minimum 20 minutter. Unngå iskaldt vann (mindre enn 8 grader) da dette kan øke hudnekrose (Battaloglu et al, 2020). Flere av våre referanser gir gode råd om førstehjelp på skadested ved små, moderate og større skader samt informasjon om blant annet dybdevurdering, arealberegning (9 % regelen) og alvorlighetsgrad. Det er viktig å vurdere om luftveier kan være påvirket. Utbredelsen av brannskader angis ofte i prosent av kroppsoverflaten. Omfang og dybde definerer om brannskaden er mindre, moderat eller stor. Internasjonalt defineres mindre skade som:

  • delhudsskade som max omfatter 15 % av den totale kroppsoverflaten hos voksne

  • delhudsskade som max omfatter 10 % hos barn

  • fullhudsskade som omfatter maksimalt 2 % av kroppsoverflaten.

Moderate og omfattende skader defineres som:

  • >15% delhud ·

  • >2 % fullhud

  • skade i ansikt, perineum, hender og føtter samt i ledd (uansett utbredelse)

(Lindholm, 2020, kap 3).

nifs brann 1.PNG

Bilde 1. Typisk utseende av en 2. grads brannskade. Vær oppmerksom på at nyere literatur skiller mellom overfladisk og dypere andre grads forbrenninger.  

Ved moderate og større skader kreves behandling av spesialist i brannskadeavdeling og/eller plastikkirurgisk avdeling. Haukeland sykehus har Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling. Adekvat smertebehandling er sentralt, særlig hos barn Battaloglu et al, 2020.

Om blemmer skal være urørt, punkteres, aspireres eller fjernes er gjenstand for debatt. Det er fordeler og ulemper med alle alternativ og må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle Du kan også lese denne Pasientinformasjon fra BMJ Best Practice. Det kan være behov for vaksinasjon mot stivkrampe- om den ikke er oppdatert.

 

Biomaterialer fra menneskelige, animalske, syntetiske og biosyntetiske kilder kan brukes til reparasjon og regenerering av bløtvev. Slik avansert terapi kan være eneste utvei når alle andre alternativ har mislyktes. Et internasjonalt konsensusdokument fra EWMA (2023) gir en ryddig innføring i Nye teknologier for vevserstatning.

 

Les mer om ulike typer sårbehandlingsprodukter her (lenken er ikke aktiv enda)

Aktuell litteratur og informasjon

bottom of page