top of page
nifs stipend 2.PNG

Fagutviklingsstipend fra NEW FEET MEDICAL FOOTWEAR AS

 

Formål:

Øke kompetansen og fokus på trykkavlastning hos pasienter med sår på føtter - gjennom forskning, igangsettelse av prosjekter, videreutdanning, kurs, kongress eller studiebesøk i inn- og utland.

Størrelse:

Stipendet er i 2024 satt til NOK 12 000,- 

Summen kan deles opp i flere små summer, til en eller flere personer

Kriterier:

 

  1. NIFS-medlem med minimum 6 måneders medlemskap ved søknadstidspunktet

  2. Søker må jevnlig arbeide med forebygging og behandling av sår på føtter

  3. Alle grupper helsepersonell kan søke

  4. Søknaden må inneholde begrunnelse for hvordan kompetansen skal brukes videre

  5. Program/Agenda skal vedlegges

  6. Reisen/bruk av stipendet må foregå innen 12 måneder etter utdeling

Annonsering:

Stipendet annonseres på NIFS sin hjemmeside, i mail til medlemmene og på Facebook.

Utdeling:

Stipendutvalget i NIFS behandler søknadene. Stipendene deles ut under NIFS fagseminaret i februar hvert år.  Det forventes at stipendmottager personlig møter og mottar stipendet.

Søknadsfrist:

1. desember 

Søknadskjema:

Her er søknadsskjemaet: Skjema (word-fil)

Søknad sendes til:

Søknad sendes:

mari.robberstad@hotmail.no 

bottom of page