nifs stipend 2.PNG

Fagutviklingsstipend fra NEW FEET MEDICAL FOOTWEAR AS

 

Formål:

Øke kompetansen og fokus på trykkavlastning hos pasienter med sår på føtter - gjennom forskning, igangsettelse av prosjekter, videreutdanning, kurs, kongress eller studiebesøk i inn- og utland.

Størrelse:

Stipendet er på kroner 10 000,-

Summen kan deles opp i flere små summer, til en eller flere personer

Kriterier:

 

  1. NIFS-medlem med minimum 6 måneders medlemskap ved søknadstidspunktet

  2. Søker må jevnlig arbeide med forebygging og behandling av sår på føtter

  3. Alle grupper helsepersonell kan søke

  4. Søknaden må inneholde begrunnelse for hvordan kompetansen skal brukes videre

  5. Program/Agenda skal vedlegges

  6. Reisen/bruk av stipendet må foregå innen 12 måneder etter utdeling

Utdeling:

Stipendutvalget i NIFS behandler søknadene. Stipendene deles ut under NIFS fagseminar i februar 2020. Det forventes at stipendmottager personlig møter og mottar stipendet.

Annonsering:

Stipendet blir muntlig annonsert på NIFS Generalforsamling, det utlyses i bladet "Sår" minimum 3 måneder før søknadsfrist og det annonseres på NIFS sin hjemmeside.

Søknadsfrist:

1. desember 

Søknadskjema:

Her er søknadsskjemaet: Skjema (word-fil)

Søknad sendes til:

Søknad sendes:

fotedel@online.no Merk mail med Fagutviklingsstipend New Feet