top of page

Grunnleggende sårbehandling

Sårbehandling har gjennom alle tider vært preget av historisk tid, lokal kultur og enkeltpersoners overbevisning. I dag har vi ikke bare erfaring, men også evidens for hva som bidrar til god sårbehandling og raskest mulig heling.

 

Å finne de bakenforliggende årsaker til at sår ikke heler er avgjørende. Et ikke helende/kronisk sår er et symptom på et underliggende problem. Legen er sentral i utredning, diagnostisering og behandling. Legen kan henvise til spesialisthelsetjenesten og andre instanser samt medisinere ved behov. Når vi behandler akutte og nyoppståtte sår riktig, kan vi forebygge at de blir ikke helende/kroniske.

 

God sårbehandling må baseres på grunnleggende sårbehandlings prinsipper. Gode resultater oppnås best gjennom tverrfaglig samarbeid. Helsearbeidere med god kompetanse på sårheling sparer lidelse, tid og penger.

 

Forskning har kommet fram til et sett med grunnleggende sårbehandlingsprinsipp som NIFS anbefaler følges i all sårbehandling. I en strukturert sårvurdering er verktøyet TIMES blitt et internasjonalt anerkjent hjelpemiddel for å beskrive sårets morfologi. Nedenfor  er en samling av nyttige artikler og bøker som omhandler viktige tema om generell sårbehandling: sårvurdering, sårbunnsoptimalisering (wound bed preparation), debridering/rengjøring av sår og bakteriell biofilm. 

Aktuell litteratur og informasjon

Times sykepleien.jpg
Lenke 1: Artikkel i Sykepleien om bruken av verktøyet TIMES. Klikk på bildet for å komme til artikkelen, copyright: sykepleien.no 
Times pubmed.jpg
Lenke 2: Hvis du ønsker å fordype deg ytterlige i verktøyet TIMES, anbefaler vi denne artikkelen publisert i International Wound Journal. Klikk på bildet ovenfor for å komme til artikkelen.
wound bed preparation NIFS.jpg
Lenke 3:  Denne artikkelen fra tidskriftet Advances in Skin & WoundCare er utgitt i 2021 og er altså ganske oppdatert om sårbunnoptimalisering. Klikk på bildet ovenfor for å komme til artikkelen.
ewma debridement.jpg
Lenke 4:  Den europeiske sårforening EWMA har utarbeidet et grundig dokument om debridering av kroniske sår.  Klikk på bildet ovenfor for å komme til artikkelen.
wounds int biofilm nifs.jpg
Lenke 5:  Håndtering av biofilm er blitt en grunnleggende aspekt av sårbehandling. Denne artikkelen i Wounds International gir en grundig oppsummering av dagens praksis i forhold til biofilm.  Klikk på bildet ovenfor for å komme til artikkelen.
pub med evidence biofilm.jpg
Lenke 6:  Denne review-artikkelen gjennomgår og diskuterer virkemåten og den kliniske betydningen av ulike biofilmhemmende produkter, blant annet overflateaktive stoffer og bandasjer. Artikkelen fokuserer , på de ulike produktenes evidensbaserte evne til å forstyrre biofilmer og til å stimulere sårtilheling. 
EWMA antimicrobials nifs.jpg
Lenke 7:  Den europeiske sårforening EWMA har utarbeidet et grundig dokument  som omhandler anbefalinger for bruken av antibakterielle midler i kroniske sår.  Klikk på bildet ovenfor for å komme til artikkelen.
Hvis du har lyst til å lære mer om rengjøring og debridering av sår, anbefaler vi følgende bøker:  
  •  Langøen (2018), kap. 5 sårbehandling generelle prinsipper
  •  Lindholm (2020), kap. 12 sårrengjøring
bottom of page