top of page

NIFS-seminaret - Bodø 2009

 

                          "Infiserte sår"

nifs_2009_bodø.PNG

I 2009 ble NIFS-seminaret holdt i Bodø 5. og 6. februar. Vi har fått tillatelse fra mange av foredragsholderne til å legge ut foredragene deres her på hjemmesiden. Foredragene foreligger i PDF-format.

Vi henstiller til alle om å overholde åndsverksloven. Ønsker du å benytte noe av stoffet/bildene som er forelest, ber vi om at du innhenter tillatelse fra forfatteren på forhånd.

 

Ingvild Andersen

ingvild.andersen@rme.oslo.kommune.no

-Infeksjoner hos rusavhengige

 

 

Tor Claudi

tclaudi@online.no

-Diabetesfotsår og sårinfeksjoner

 

 

Bodo Günther

gunther.bodo@helse-bergen.no

-Blottlagte implantater

 

 

Marcus Gürgen

marcus.gurgen@sshf.no

-Sinus pilonidalis

-Sårinfeksjoner - problemets betydning

 

 

Rolf Jelnes

rolf.jelnes@stofanet.dk

-Infeksjon - inflammation

 

 

Bo Jørgensen

bo@pc.dk

-Biofilm

-Lokalbehandlng infiserte sår

 

 

Arne Langøen

arne.langoen@hsh.no

-Praktisk veiledning i hygienisk sårstell

 

 

Liisa Mortensen

liisa.mortensen@nordlandssykehuset.no

-Mikrobiologiske arbeidsmetoder

-Prøvetaking fra sår

-Tolking av funn

 

 

Haakon Sjursen

haakon.sjursen@helse-bergen.no

-Fra kolonisering til kritisk infeksjon

-MRSA i kroniske sår

-Rasjonell antibiotikabehandling hos pasienter med kroniske sår

 

 

Eivind Strøm

eivind.strom@helse-bergen.no

-Diabetisk fot og osteomyelitt

 

 

Øystein Vatne

oystein.vatne@helse-forde.no

-Hva påvirker sårinfeksjoner

 

 

Eivind Witsø

eivind.witso@stolav.no

-Moderne osteomyelittbehandling

 

 

Guro Waagbø

guro.vaagbo@helse-bergen.no

-Hyperbar oksygenbehandling ved infeksjoner

 

 

Bjørn Waagsbø

bjorn.waagsbo@sshf.no

-AB-switch

bottom of page