top of page
nifs stipend 5.PNG

Fagutviklingsstipend fra SMITH & NEPHEW AS NORGE

Formålet med stipendet vil være å stimulere til fag- og kompetanseutvikling rundt temaet kroniske sår. Det er ønskelig at fokuset på dette stipendet er rettet mot organisering og samhandling i primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten rundt sårbehandling:

  • Oppfølging og kontinuitet i behandling av sårpasienten.

  • Skape forum og arena for samhandling.

Størrelse:

Stipendet er på kroner 10 000,-

Stipendet er tenkt å skulle dekke utgifter i forbindelse med egen fag- eller kompetanseutvikling gjennom videreutdanning eller hospitering, og kan deles ut til en eller flere søkere som framlegger et skriftlig velbegrunnet fag - eller kompetanseutviklings prosjekt. Stipendet kan i sin helhet gå til en person eller deles på flere.

Kriterier:

  1. NIFS  medlem med minimum 6 måneders medlemskap ved søknadstidspunktet

  2. I søknaden må søker begrunne hvorfor og hva det søkes midler om

  3. Alle grupper helsepersonell kan søke

  4. Bruk av stipendet må foregå innen 12 måneder etter utdeling

  5. Stipendmottaker må skrive en evaluering om utbyttet av oppholdet.
     

 

Utdeling:

Stipendutvalget i NIFS behandler søknadene. Stipendene deles ut under NIFS fagseminaret i februar hvert år.  Det forventes at stipendmottager personlig møter og mottar stipendet.

 

Annonsering:

Stipendet annonseres på NIFS sin hjemmeside, i mail til medlemmene og på Facebook.

 

Søknadsfrist:

1. desember 

Her er søknadsskjemaet: Skjema (word-fil)

Søknad sendes: mari.robberstad@hotmail.no  

bottom of page