top of page

NIFS-seminaret - Bergen 2008

 

                                  "Trykksår"

nifs 2008 bergen.PNG

I 2008 ble NIFS-seminaret holdt i Bergen 14 og 15. februar. Vi har fått tillatelse fra mange av foredragsholderne til å legge ut foredragene deres her på hjemmesiden. Foredragene foreligger i PDF-format.

Vi henstiller til alle om å overholde åndsverksloven. Ønsker du å benytte noe av stoffet/bildene som er forelest, ber vi om at du innhenter tillatelse fra forfatteren på forhånd.

Geir Sverre Braut

e-post

-Trykksår i eit samfunnsperspektiv

 

 

Karen Bjøro

e-post

-Verktøy til vurdering av trykkssårrisiko

 

 

Lise Bjerke

e-post

-Oppfølging av risikopasienter

 

 

Pål-Erik Plaum og Gunnar Riemer

e-post

-Risikofaktorer for å utvikle trykksår hos personer med ryggmargsbrokk

 

 

Rolf Jelnes

bo@pc.dk

-Telemedisin i sårbehandling -erfaringer gjennom to år

 

 

Else Marie Hansen

emh@hmi.dk

-Forebygging av trykksår i Danmark

 

 

Arne Langøen

arne.langoen@hsh.no

-Praktisk sårbehandling - en multimedia-webløsning

 

 

Marcus Gürgen

marcus.gurgen@sshf.no

-Den beste lokalbehandling av trykksår

-Avansert lokalbehandling

 

 

Thomas Sjøberg

thomas.sjoberg@unn.no

-Hva oppnår vi med vakuumbehandling av trykksår?

 

 

Christian Tiller

e-post

-Når kniven må til - operativ behandling av trykkskader

bottom of page