top of page

Kreftsår

Når et sår ikke oppfører seg som forventet eller har atypisk utseende skal en ha lav terskel for å ta en biopsi for å sjekke om det kan være et kreftsår. De mest vanlige kreftsårene er basalcellekarsinom og plateepitelkarsinom (spinocellulært karsinom).

 

Det finnes få oversiktsartikler på norsk som omhandler maligne sår. På nettsiden wounds.no finnes en god innføring i tema og her beskrives også hvordan biopsier skal tas. Klikk på bildet nedenfor for å komme til en lenke til dette kapittelet.

nifs maligne 1.PNG

Helsebiblioteket har en grundig beskrivelse av prosedyre ved stell av Kreftsår - topikal behandling.

Artikkelen er skrevet av B. Seljelid (m.fl.) Klikk på bildet nedenfor for å komme til helsebibliotekets side.

nifs kreft hbib.PNG
bottom of page