top of page

Arterielle sår

bilde 12.JPG

Arterielle sår krever alltid utredning i spesialisthelsetjenesten hvor det må vurderes om en kan forbedre den arterielle sirkulasjonen. I de fleste tilfeller innebærer dette en undersøkelse som CT- angiografi eller MR-angiografi for å få en oversikt over de tette pulsårene.

Definisjon: Sår/hudskade som skyldes mangel på surstoff/oksygen og næring til sårområdet på grunn av redusert arteriell sirkulasjon.

Risikofaktorer:  Risikofaktorer for aterosklerose er røyking, diabetes mellitus (DM), hypertensjon, hyperkolesterolemi, arv og høy alder. Sårene er lokalisert til nederste del av legg/fot, ofte på fotens overside/dorsalsiden. Hos personer uten DM og nevropati, er sårene vanligvis svært smertefulle. Pasienten opplever som regel smertelindring når foten henger nedover, f.eks. utenfor sengekanten når han ligger i seng, og ved lett aktivitet. En dårlig sirkulert fot blir vanligvis blek når den heves. Andre typiske tegn er tynn, blank og hårløs hud.

Utseende:Typisk for arterielle sår er at de har bratte, utstansede eller eventuelt underminerte sårkanter. Sårene kan bli svært dype og gå ned til muskelhinne/fascie, sener eller bein. En fot med dårlig arteriell sirkulasjon er ofte kald og med tynn/atrofisk hud (ref. sårguide)

 

Forekomst: I aldersgruppen 65 år og over, har 3-4 % et sår på leggen. Omtrent 5 – 10 % av disse sårene skyldes redusert arteriell sirkulasjon og 15 – 20 % av sårene skyldes en kombinasjon av arteriell og venøs svikt.

Diagnostisering: Manglende eller reduserte fotpulser på fotrygg (ADP) og bak mediale ankelknoke/malleol (ATP). Redusert kapillærfylling. Ankel-arm-indeks (AAI) < 0,9 eller tåtrykk < 50 mmHg. Det foreligger kritisk iskemi hvis ankeltrykk er under 50 mmHg og/eller tåtrykk er under 30 mmHg (6) CT angio gir oversikt over eventuelle okklusjoner. MR angio kan være aktuelt i de tilfeller der pasienten har nyresvikt og ikke tåler kontrast (6).

Behandling: Røykeslutt, aktivitet, smertebehandling, revaskularisering om mulig (PTA, TEA, bypass). Trykkavlastning – unngå alle former for trykk, gnag og friksjon mot huden. Godt tilpasset fottøy. Hvis DM, god glykemisk kontroll. Lett kompresjon hvis arteriell sirkulasjon tillater. Tørre sår uten tegn til underliggende fuktighet eller infeksjon bør holdes tørre og beskyttes mot oppbløting til etter revaskularisering. Hvis AAI < 0,5 bør skarp debridering vente til etter revaskularisering. Larveterapi er kun aktuelt etter revaskularisering (sårguide). Hvis revaskularisering ikke er mulig, kan det bli aktuelt med amputasjon hvis pasienten er motivert og tåler operasjon (sårguide).

 

 

Les mer om ulike typer sårbehandlingsprodukter her (link til produktsiden)

Kilder:

  1. Mling av ankeltrykk (karkirurgi.org)

  2. L05-07--D-MED-2.fm (karkirurgi.org)

  3. Norgren Myhre 07 Arteriell insuffisiens i beina.pdf (karkirurgi.org)

  4. Florenes 09 Kirurgisk behandling av aterosklerose i underekstremitetene.pdf (karkirurgi.org)

  5. How to perform an ankle brachial index - YouTube

  6. https://www.ejves.com/article/S1078-5884(19)30380-6/pdf

bottom of page