top of page

Arterielle sår

bilde 12.JPG

Arterielle sår krever alltid utredning i spesialisthelsetjenesten hvor det må vurderes om en kan forbedre den arterielle sirkulasjonen. I de fleste tilfeller innebærer dette en undersøkelse som CT- angiografi eller MR-angiografi for å få en oversikt over de tette pulsårene.

NIFS anbefaler Helsebiblioteket sine retningslinjer for behandling av arterielle sår. Disse finner du ved å klikke på Helsebiblioteket sitt bilde nedenfor. Retningslinjer der oppdateres kontinuerlig. I tillegg finner du en god oversiktsartikkel om arterielle sår i i underekstermiteten av  Einar Stranden og Carl-Erik Slagvold publisert  i "Tidsskrift for Den Norske Lægeforening" nr 7/2005. 

nifs art helsebib.PNG
nifs art stranden.PNG
bottom of page