top of page

  NIFS-seminaret - Tromsø 2006

 

                  "Når sårene ikke vil gro"

nifs_2006_tromsø.PNG

I 2006 ble NIFS-seminaret holdt i Tromsø 2. og 3. februar. Seminaret fikk også dette året svært gode tilbakemeldinger tross særdeles uegnete lokaler.

Styret i NIFS gjorde i etterkant vedtak på at vi for fremtiden kun vil holde seminarene på steder som har konferansefasiliteter. Vi vil høre og se godt, ha rikelig plass til alle som vil melde seg på og unngå ventelister.

Vi har fått tillatelse fra mange av foredragsholderne til å legge ut foredragene deres her på hjemmesiden. Foredragene foreligger i PDF-format.

Vi henstiller til alle om å overholde åndsverksloven. Ønsker du å benytte noe av stoffet/bildene som er forelest, ber vi om at du innhenter tillatelse fra forfatteren på forhånd.

 

Einar Stranden

e-post

-Hevelse i beina

 

 

Ingeleiv Rafdal Falkeid

e-post

-Ulike avlastningsteknikker

 

 

Marcus Gürgen

marcus.gurgen@sshf.no

-Sårbunnsoptimalisering

-Mål på tilhelingen

 

 

Rolf Jelnes

bo@pc.dk

-Dokumentasjon i sårbehandlingen

 

 

Lis Ribu og Marcus Gürgen

e-post

-Workshop sårprosjekt

 

 

Dagfinn Moseng

e-post

-Nytte av telemedisin i diagnose og behandling av leggsår

 

 

Thomas Sjöberg

thomas.sjoberg@unn.no

-Vacuum-behandling

bottom of page