top of page

Videreutdanning i sårbehandling

nifs utdanning.PNG

Det finnes to institusjoner i Norge som tilbyr videreutdanning innen sårbehandling.  Det ene er Høgskolen på Vestlandet (HVL) som starter i september hvert år.  Den andre institusjonen er Universitet Sør-Øst Norge (USN) som starter årlig i oktober. I tillegg til dette tilbyr USN fordypning innen diabetes fot for fotterapeuter. Nytt fra 2019 er et kurs om forebygging og behandling av sår tilpasset sykepleiere som er i et masterløp/har fullført mastergrad.

 

 I følgende avsnitt gir vi en oversikt over disse fire studie tilbudene med lenker for videre informasjon.

nifs HVL.PNG

Høgskolen på Vestlandet

 

Videreutdannelse i pleie og behandling av kroniske sår

Studiestedet er Haugesund. Studiet er på 30 ECTS (studiepoeng) og starter i september og avsluttes med innlevering av eksamen i slutten av mai.

Utdannelsen er bygd opp av 4 moduler, som hver starter med en ukes samling i Haugesund og som avsluttes med en innlevering av et skriftlig studiekrav. Mellom samlingene vil studentene kommunisere med hverandre og studiestedet ved hjelp av studiestøttesystemet Fronter. Dette gjør det mulig å ta i mot søkere fra hele landet.

Studiet er for helsepersonell med bachelorutdannelse eller høyere. Det jobbes nå med å få bygd studiet inn som en del av et masterstudium i Meistring og myndiggjering. Sammen med andre videreutdannelser kan det telle inntil 45 ECTS av et masterstudium på 120 ECTS.

Klikk på bildet nedenfor for å komme til HVL sine nettsider med mer info om studiet.

wounds utdanning 2.PNG

Universitetet Sør-Øst Norge (USN)

Sår - forebygging, behandling og lindring

Studiet starter i oktober og er på 30 studiepoeng på masternivå. Det er utviklet i samarbeid med representanter fra helsetjenesten i Norge, samt forskningsmiljøer i Norden/Europa. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium over to semestre med fire samlinger over fem dager, totalt 20 dager. Innholdet i studiet er organisert i to hovedtemaer:

 • Pasienter med sår. Fysiologi, patofysiologi og psykososialt aspekter

 • Pasienter med kronisk/vanskelig helende sår

Samlingene består av ulike læringsformer med fokus på erfaringsutveksling, teoretisk fordypning og praktisk ferdighetstrening i form av workshops. Mellom samlingene arbeider studentene med 3 oppgaver som tar utgangspunkt i klinisk relevante temaer. Utdanningen avsluttes med en individuell hjemmeeksamen over 3 uker samt en muntlig høring.

Etter gjennomført studium får deltakerne økt kompetanse i å vurdere og iverksette forebyggende tiltak og behandlende tiltak overfor personer med ulike typer sår. For nærmere informasjon se høgskolens nettsider og brosjyre.

Undervisningen foregår i høgskolens lokaler på campus Papirbredden i Drammen som ligger sentralt til med lett adkomst til togstasjon og hoteller.

Søknadsfristen er 15. april. Søknad sendes elektronisk på høgskolens nettsider:

NB! Fra 2016 kan gjennomført videreutdanning i sår søkes innpasset som valgbar modul i mastergradsstudiet i Avansert klinisk sykepleie.

Klikk på bildet til venstre for å komme til lenken til USN

wounds utdanning 4.PNG

Universitetet Sør-Øst Norge (USN)

Videreutdanning i systematisk vurdering, forebygging og behandling av diabetesfoten

Målgruppen for studiet er fotterapeuter som arbeider med personer med diabetes i private klinikker eller offentlige helsetjenester. I studiet settes fokus på følgende:

 • kunnskapsbasert praksis

 • diabetes; etiologi og patologi

 • pasientanamnese

 • klinisk fotundersøkelse

 • forebyggende og behandlende tiltak

 • lokal sårbehandling

 • tverrfaglig teamarbeid rundt personer med diabetes

 • helseøkonomiske forhold knyttet til fotproblemer hos personer med diabetes

 • aktuelle lover, forskrifter og regelverk

Studiet er en videreutdanning på bachelornivå, og er utviklet i samarbeid med Fotterapeutforbundet. Det er mulig å delta på studiet uten å ta eksamen og studiepoeng. Det utstedes da et kursbevis.

Studiet har en sterk forankring i praksis innenfor fotterapeutens fagfelt. Det stilles derfor krav om at søkere er i en relevant arbeidssituasjon under studiet. Samlingene består av en kombinasjon av teori og praktisk trening i å vurdere, forebygge og behandle fotproblemer hos personer med diabetes. Mellom samlingene arbeides det med oppgaver knyttet til egen praksis. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen.

nifs usn 1.PNG

Universitetet Sør-Øst Norge (USN)

Forebygging og behandling av sår

Nytt kurs tilgjengelig i Drammen fra januar 2019.

Nett og samlingsbasert kurs – Drammen på våren, 15 studiepoeng, undervisning foregår på engelsk. Emnet er tilpasset nordiske sykepleiere som er i et masterløp eller har fullført en mastergrad.

Det finnes et mangfold av behandlingsmuligheter i form av kirurgi, medikamenter, lokale sårbehandlingsprodukter, avanserte behandlingsprinsipper og utstyr. Forebygging og behandlingen av sår krever derfor god organisering av tjenestene, med introduksjon av ny forskning og kunnskap, samt tverrfaglig og tverretatlig tilnærming. Derfor vektlegger studiet kunnskapsbasert, tverrfaglig- og tverretatlig praksis i møte med pasienter med sår eller i risiko for å utvikle sår.

Undervisningen gjennomføres med undervisning på nett samt samlinger. Samlingene består av ressursforelesninger, case diskusjoner, veiledning, gruppearbeid, og praktisk trening i workshops. Før, mellom og etter samlingene har studentene tilgang til nettbaserte ressurser og e-læring til selvstudier, gjennomfører multiple choice, arbeider med eksamensoppgaven og oppøver praktiske ferdigheter gjennom erfaringer fra egen arbeidsplass.

 

Eksamensoppgaven skal skrives på engelsk.

Deltakelse på samlinger er obligatorisk.

bottom of page