top of page

Arbeidsutvalg

NIFS har fem forskjellige utvalg:

 

Kurs- og fagutvalget

Medlemmer: Ida Marie Bredesen, Eva Kronholm Heiberg, Mari Robberstad

 

 • Utvalget gir forslag til emner og forelesere på forespørsel om sårkurs

 • utenom NIFS-kongressen.

 • Utvalget holder hjemmesidens retningslinjer innen sårbehandling oppdatert ift. ny kunnskap, konsensusdokumenter, guidelines og best practice.

 • Trykksårutvalget er et underutvalg av fagutvalget. Utvalget har styremedlemmer med høy kompetanse på trykksår og de utarbeider og formidler materiale for markering av den årlige Stop Pressure Ulcer Day / Stop trykksår-dagen i november. Materialet legges ut på hjemmesiden til bruk for medlemmene

 • Kontakt med fagutvalget  e-post

 

 

Programutvalg for NIFS-kongressen

Medlemmer: Anna Tribis, Anne Solveig Vihovde Hansen, Karen Rinnan

Utvalget er ansvarlig for praktiske oppgaver knyttet til program, foreleseroppfølgning og gjennomføring av NIFS-kongressen.

Kontakt med programutvalget: e-post

 

 

Informasjonsutvalget

Medlemmer: Bodo Günther, Karen Rinnan,

Norsk redaktør SÅR: Arne Langøen 

 

Utvalget er ansvarlig for å oppdatere NIFS´s nettside og facebookside, samt har kontakt med bladet Saar.

Kontakt med informasjonsutvalget: e-post

Politisk utvalg

Medlemmer: Eva Kronholm Heiberg, Solveig Thorp Holmsen, Anne Solveig Vihovde Hansen. Jorunn Irene Erdal

Dette utvalget ble formelt opprettet i november 2022.

Kontakt med politisk utvalg: e-post. 

 

 

Stipendutvalget

Medlemmer: Mari Robberstad, Jorunn Irene Erdal

 • Utvalget vurderer stipendsøknadene som årlig innkommer før fristen 1.12.

 • Utvalget vurderer søknadene i henhold til kriteriene for det enkelte stipend og tildeler stipendene.

 • Stipendmottakerne annonseres på den årlige NIFS kongress.

 • Stipendutvalget skal i samarbeid med firmaene utarbeide stipendkriterier.

 • Utvalget har ansvaret for å jobbe mot firmaer for å vedlikeholde eksisterende stipend og forsøke å få opprettet nye.

 • Utvalget har ansvar for at stipendene blir annonsert i Sår til rett tid.

 • Utvalget skal følge opp at stipendmottakene oppfyller kriteriene for de ulike stipend. F.eks. levering av evalueringsskjema, annen rapporterering som referat til Sår / NIFS om bruk av stipendiene.

 

 Kontakt med stipendutvalget: e-post

 

 

Valgkomiteen

Medlemmer: Ida Marie Bredesen, Arne Langøen, Camilla Løvhaug

 

Man ber om innspill til valgkomiteen innen 1.november. Valgkomiteen leverer innstilling med forslag til en kandidat til hver ledig plass i styret 1. desember. Kandidatene får to ukers svarfrist.

Kontakt med valgkomiteen: e-post

bottom of page