Arbeidsutvalg

NIFS har fem forskjellige utvalg:

 

 

Kurs- og fagutvalget

Medlemmer: Ida M. Bredesen, Eva Kronholm Heiberg, Mari Robberstad

 

Utvalget er ansvarlig for å bidra med råd til emner og forelesere i forbindelse med kurs rundt om i landet utenom NIFS-seminaret, samt utarbeide oppdaterte retningslinjer innen sårbehandling.

Kontakt med fagutvalget: e-post

 

 

Programutvalg for NIFS-kongressen

Medlemmer: Turid Thune, Anna Tribis, Anne Solveig Vihovde Hansen

 

Utvalget er ansvarlig for å utarbeide programmet til NIFS-seminaret og den praktiske gjennomføringen av dette.

Kontakt med programutvalget: e-post

 

 

Informasjonsutvalget

Medlemmer: Bodo Günther, Arne Langøen, 

 

Utvalget er ansvarlig for å oppdatere NIFS´s nettside og facebookside, samt har kontakt med bladet Saar.

Kontakt med informasjonsutvalget: e-post

 

 

Stipendutvalget

Medlemmer: Edel Olstad og Solveig Thorp Holmsen

 

Dette utvalget vurderer stipendsøknadene og tildeler disse. Kontakt med stipendutvalget: e-post

 

 

Valgkomiteen

Medlemmer: Arne Langøen, Astrid Lossius, Anna Tribis

 

Man ber om innspill til valgkomiteen innen 1.november. Valgkomiteen leverer innstilling med forslag til en kandidat til hver ledig plass i styret 1. desember. Kandidatene får to ukers svarfrist.

Kontakt med valgkomiteen: e-post