top of page

NIFS-seminaret - Oslo 2017

 

                        "Bakterier i sår"

nifs plaza.jpeg

NIFS-seminaret i 2017 ble avholdt 2. og 3. februar på Oslo Plaza Hotell.

Vi har fått tillatelse fra noen av foredragsholderne til å legge ut foredragene deres her på hjemmesiden. Foredragene foreligger i PDF-format.

Vi henstiller til alle om å overholde åndsverksloven. Ønsker du å benytte noe av stoffet/bildene som er forelest, ber vi om at du innhenter tillatelse fra forfatteren på forhånd.

 

Markus Gürgen

marcus.gurgen@sshf.no

- Biofilm - en oppdatering

- Sår - vurdering og diagnose

 

 

Eva Kronholm Heiberg

evakheiberg@hotmail.com

- Debridiering

 

Arne Langøen og Brita Pukstad

arne.langoen@hsh.no

brita.pukstad@ntnu.no

- Antimikrobiell og antiinflammatorisk behandling av sår

 

Anette S. Kismul og Isabella S. Landmark

isabella.stokka@hotmail.com

- Forebygging - steril eller ren prosedyre

bottom of page