top of page

Sårjournal

NIFS vektlegger god dokumentasjon av sårets utvikling og resultatet av sårbehandlingen. I tillegg til å ta regelmessig gode bilder av såret og å måle sårarealet, er det viktig å dokumentere sårets tilstand i en sårjournal.

Det optimale hadde vært å ha en landsdekkende elektronisk pasientjournal med en standardisert sårjournal, og at denne ble brukt både i spesialisthelsetjenesten og ulike deler av kommunehelsetjenesten. En felles løsning ville tilrettelagt for sømløst samarbeid og kommunikasjon mellom kommune og sykehus. 


Vi er kjent med at Høgskolen på Vestlandet underviser sine studenter på videreutdanningen i sårbehandling ut fra akronymet W-SOAP (Wound - Subjektiv, Objektiv, Assessment, Plan) og at «DIPS» er forespurt om å lage tilsvarende sårjournal. W-SOAP ligger også til grunn for sårjournalen ved Sårpoliklinikken på Stord. 


​Det er en rivende utvikling innen "apper" for fotodokumentasjon og utregning av sårareal. Vi ser det er rom for forbedring og det kan by på utfordringer å integrere de i offentlige journalsystemer.

Under finner du eksempel på ulike sårjournaler og apper. 

nifs_generell_sårjournal.PNG
nifs_diabetes_sårjournal.PNG

Figur 1 Eksempler for maler for en generell sårjournal (til venstre) og en diabetisk fotjournal (til høyre). Klikk på hvert bilde for å komme til en pdf-fil av journalene. Dette er bare forslag for hvordan en sårjournal kan se ut og det kan være behov for å tilpasse det til seg egen arbeidsplass. Om man for eksempel jobber i hovedsak med trykksår eller kun med traumatiske sår må journalen tilpasses tilsvarende.

malignant wound assessment tool.jpg

Figur 2  Ovenfor er en oversettelse av et sårjournal tilpasset maligne sår. Originalen er på engelsk og heter Malignant Wound Assessment Tool- Clinical ( MWAT-C).  Den er oversatt til svensk av Liselott Sahlberg ved Karolinska Universitetsjukhuset.  Den inneholder noen punkt som kan være aktuelt å integrere i en vanlig sårjournal også - for eksempel registrering av lukt. Eksempler for maler for en generell sårjournal (til venstre) og en diabetisk fotjournal (til høyre). Klikk på bildet for å komme til pdf filen av hele MWAT-C sårjournalen. 

bottom of page