top of page

Sårjournal

NIFS vektlegger god dokumentasjon av sårets utvikling og resultatet av sårbehandlingen. I tillegg til å ta regelmessig gode bilder av såret og å måle sårarealet, er det viktig å dokumentere sårets tilstand i en sårjournal.

NIFS har utarbeidet forslag til "generell sårjournal" og til "diabetesfotjournal" som du kan laste ned og bruke i den daglige behandlingen av sårpasienter.

nifs_generell_sårjournal.PNG
nifs_diabetes_sårjournal.PNG

Figur 1 Eksempler for maler for en generell sårjournal (til venstre) og en diabetisk fotjournal (til høyre). Klikk på hvert bilde for å komme til en pdf-fil av journalene. Dette er bare forslag for hvordan en sårjournal kan se ut og det kan være behov for å tilpasse det til seg egen arbeidsplass. Om man for eksempel jobber i hovedsak med trykksår eller kun med traumatiske sår må journalen tilpasses tilsvarende.

bottom of page