top of page

Hudflenger

Definisjon: Hudflenger defineres som et traumatisk sår forårsaket av mekaniske krefter, inkludert fjerning av selvklebende bandasje. Andre ord for hudflenge kan være hudflik, hudlesjon, hudlapp eller hudrift. Hudflenger klassifiseres inn i tre typer avhengig av skadens alvorlighetsgrad., Internasjonalt brukes i dag et klassifiseringsverktøy utviklet av ISTAP (International Skin Tear Advisory Panel)

 

Forekomst: Vi har ingen norske tall, men en oversikt vist i en nylig publikasjon fra 2023 viser en forekomst mellom 1.1 % til 41.2 % i andre land Van Tiggelen & Beeckman, 2023. Hudflenger oppstår vanligst på hender, armer og underekstremitet.

 

Risikofaktorer: Alder, tynn/skjør hud, tidligere hudflenger, fallrisiko, nedsatt mobilitet, mekanisk traume mot huden, sykdommer, multifarmasi, redusert kognitiv funksjon, feilernæring. Hudflenger oppstår ofte i situasjoner der pasienten trenger hjelp av helsepersonell eller andre hjelpere til forflytning og andre aktiviteter i hverdagen ISTAP .

 

Forebygging: Unngå friksjon/skjærekrefter. Helsepersonell/hjelpere og pasient må ha korte negler og unngå smykker. Potensielt skadelige møbler eller utstyr (sengehester/rullestol) bør polstres eller fjernes. Ekstremiteter bør dekkes med klær, beskyttende bandasjer eller forsterkede spesialstrømper. Bruk hudvennlige produkter. Utfør daglig skånsom hudpleie med hudkrem (smøre/klappes inn, ikke massere) LeBlanc et al., 2018 s.16

 

Behandling: Kontroller blødning, rens såret, legg hudflengen tilbake med fuktet hanske eller steril vattpinne. Se figur 1 i Holloway & LeBlanc, 2022. Klassifiser type (se over). Velg en bandasje som ikke skader vevet/hefter i sårbunnen eller er smertefull ved fjerning. For valg av behandling se Tabell 2 i LeBlanc et al., 2018 Sett en pil på bandasjen som viser hvordan bandasjen skal tas av for ikke å ødelegge flengen. ISTAP har også utarbeidet et posisjonsdokument om behandling av hudflenger- den kan du lese her.

nifs hudflenger.jpg

Bilde 1. Tegn en pil på bandasjen for å vise hvilken vei bandasjen skal fjernes for å unngå at en river opp hudflengen.

Behold flengen hvis vital, hvis ikke, fjern avitale deler. Film/hydrokolloid og strips/sårlukingstape er ikke anbefalt. Hvis hudflengen er på ødematøs underekstremitet anbefales kompresjon så sant pasienten tåler dette (ref venøse/arterielle sår) Hvis alle forhold er til stede, bør hudflengen være grodd innen 3 uker LeBlanc et al., 2018 s 13-15

 

Les mer om ulike typer sårbehandlingsprodukter her (lenken er ikke aktiv enda)

bottom of page