Venøse sår

Venøse sår er blant de mest vanlige sårtypene. Venøse sår skal behandles i primærhelsetjenesten men ved mangelfull fremgang innen 6 uker etter oppstart med behandling anbefaler man at pasienten henvises til spesialisthelsetjenesten. Behandlingen består først og fremst av kompresjonsbehandling og kontroll over sekresjon. 

NIFS anbefaler helsebiblioteket sine retningslinjer for behandling av venøse sår. Klikk på helsebiblioteket sine bilder nedenfor for å komme til deres side. Den ene linken omtaler debridering av venøse leggsår, mens den andre omtaler sårstell av venøse leggsår. Einar Stranden og Carl-Erik Slagvold publiserte en god oversiktsartikkel om venøse leggsår i "Tidsskrift for Den Norske Lægeforening" nr 7/2005. Den finner du ved å klikke på bildet nederst.

nifs_venøs_2.PNG
nifs_venøs_1.PNG
nifs_venøs_3.PNG

© 2018 NIFS

  • White Facebook Icon