top of page

Venøse sår

venøs sår 6.PNG

Venøse sår er blant de mest vanlige sårtypene. Venøse sår skal behandles i primærhelsetjenesten men ved mangelfull fremgang innen 6 uker etter oppstart med behandling anbefaler man at pasienten henvises til spesialisthelsetjenesten. Behandlingen består først og fremst av kompresjonsbehandling og kontroll over sekresjon. 

NIFS anbefaler helsebiblioteket sine retningslinjer for behandling av venøse sår.  Når det gjelder venøse leggsår linker helsebiblioteket videre til Oslo Universitetssykehuset sin ehåndbok.  Trykk på bildet nedenfor for å komme til OUS sin ehåndbok.  Einar Stranden og Carl-Erik Slagvold publiserte en god oversiktsartikkel om venøse leggsår i "Tidsskrift for Den Norske Lægeforening" nr 7/2005. Den finner du ved å klikke på bildet nederst.

nifs_venøs_1.PNG
nifs_venøs_3.PNG
bottom of page