top of page

Sårskyllevæsker: Brukes i forbindelse med rengjøring, skylling og fukting av sår. En god sårskyllevæske bør ha antimikrobiell og helst også biofilmhemmende effekt samtidig som den ikke bør virke irriterende på hud og slimhinner. Ulike produsenter benytter seg av ulik teknologi for å oppnå ønsket antimikrobiell effekt.

Det har over tid vært mye diskusjon om kranvann kan brukes til sårstell. Forskning har vist at kranvann kan være godt nok. Du finner flere artikler om dette under. En god huskeregel ved bruk av kranvann, er følgende; Har kranvannet så god kvalitet at det kan drikkes, kan det også brukes ifm rengjøring av sår. 

Aktuelle artikler: 

bottom of page