top of page

Definisjon: Kirurgiske sår er sår etter incisjon (kirurgisk snitt) gjennom huden og underliggende vev. Etter avsluttet operasjon legges/adapteres vev og sårkanter sammen og lukkes med for eksempel sutur, agraffer eller lim.

 

Kirurgiske snitt gror som regel uten komplikasjoner. Snittet er vanligvis forseglet innen 48 timer og dusjing synes ikke å øke faren for sårinfeksjon Det er ikke vist noen klar forskjell i økt infeksjonsfare ved å fjerne bandasje tidlig vs sent Cochrane (2015). Ut fra vanlige anbefalinger for sårbehandling ( link til vår) bør bandasjen kunne ligge på lenger enn 48 timer ISWCAP22_CD_WINT-web.pdf.  Lite studier er gjort vedrørende begynnende gjennomsiving og forsterkning av bandasje ved kirurgi. Det som er viktig i klinisk sammenheng er å forsterke før primærbandasjen er full. Hvis full gjennomtrukket, skal bandasjen skiftes helt inn med aseptisk prosedyre.

Kirurgisk snitt primært lukket: Suturer i ansikt kan fjernes etter 5-7 dager, men suturer andre steder på kroppen bør sitte i 10-14 dager avhengig av hvor stor spenning det er i såret Suturfjerning. I følge en rapport utgitt om pasientskader i 2021 fra Helsedirektoratet, skjer det skade i 4,4 % av alle kirurgiske sykehusopphold i Norge. Vanlige komplikasjoner til kirurgiske snitt er: sårinfeksjon, sårruptur/sårsprik, hypergranulering, maserasjon av huden rundt snitt, serom og hematom (Sandy-Hodgetts et al., 2022).

 

Postoperativ sårinfeksjon oppstår i 2-15 % av kirurgiske inngrep, avhengig av type inngrep og andre faktorer (Stryja et al., 2020). Typiske kliniske infeksjonstegn er erytem/rødme, varme, hevelse, purulent sårvæske, forsinket heling, ny eller økt smerte og økt lukt. (IWII-CD-2022-web.pdf) (woundsinternational.com) Diagnostisering av sårinfeksjon: (tabell 5 IWII-CD-2022-web.pdf) (woundsinternational.com) Hematologi: SR, CRP, hvite blodlegemer, blodkultur Mikrobiologi: ta bakteriologisk prøve til dyrkning fra purulent sårvæske, sårkant, evt biopsi Undersøkelser: MR, CT, røntgen, ultralyd

 

Behandling: hold bakteriemengde nede, Helsedirektoratet har kommet ut med veiledere angående antibiotika ved indikasjon:

Kirurgiske sår

Aktuell litteratur og informasjon

bottom of page