top of page

Produkter med antimikrobiell effekt: Både sølv, jod, manukahonning og polyheksanid er produkter som på ulike måter har dokumentert antimikrobiell effekt og derfor kan finnes tilsatt produkter i ulike produktgrupper (sårgel, sårkontaktlag, fiberbandasjer, skumbandasjer). Det finnes i tillegg produkter som i seg selv ikke har direkte ødeleggende effekt på bakterier eller sopp, men som reduserer sopp og bakteriemengde ved at disse hefter seg til bandasjen og følger med når bandasjen fjernes.

bottom of page