top of page

Sårbehandlingsprodukter

Sponsorfirma
(alfabetisk rekkefølge)

Det finnes en mengde ulike produkter tilgjengelig på markedet for behandling av ulike typer sår i ulike tilhelingsfaser. Hvilke sårbehandlingsprodukter som velges, avhenger av en rekke faktorer. Sårets bakenforliggende diagnose (etiologi) og utseende (morfologi) har avgjørende betydning. I tillegg spiller også pasientens preferanse, toleranse og noen ganger også personlige økonomi inn på hvilket produkt som velges. Tilgjengelige produkter avhenger også av arbeidsstedets innkjøpsavtaler.

 

Det finnes behandlingsprodukter som er spesielt utviklet med tanke på sår med bakteriell ubalanse eller for smertefulle sår. Dype og væskende sår krever andre bandasjer enn overfladiske sår. Sårets anatomiske plassering påvirker også produktvalg. Er såret plassert i nærheten av eller over et ledd, krever dette andre produktegenskaper enn et sår på ryggen eller på fotens tråflate. Vakumbehandling er blitt en vanlig behandling av ulike typer sår i spesialist- og etter hvert også i primærhelsetjenesten.

 

For å gjøre det lettere å navigere i «produkt-jungelen», kan det være greit å dele produktene inn i ulike produktkategorier avhengig av egenskaper og bruk. NIFS sine sponsorer er alle seriøse bidragsytere innen sårbehandlingsprodukter. Sponsorlogoene til høyre leder direkte til detaljert informasjon om ulike sårbehandlingsprodukter på det enkelte firmas internettsider. 

Du kan også "besøke" våre sponsorer fra vår sponsorside (lenke til sponsorsiden) 

 

Vi gjør oppmerksom på at oversikten under ikke er fullstendig utfyllende for alle typer sårbehandlingsprodukter.

B Braun logo.png
Coloplast logo.png
Convatect logo.png
nifs essity logo.jpg
LR_Logo-claim_next_to.jpg
nifs medi logo.png
nifs_mölnlycke_logo.png
wounds logo new feet.png
nifs optima logo.jpg
nifs partnermed logo.jpg
Smith&Nephew logo.png
thumbnail_LOGO_SIGVARIS_GROUP (2).jpg
wounds logo 3m.png

Aktuell litteratur og informasjon

bottom of page