top of page

Kurs- og kongress kalender 2021

På grunn av den globale Covid-19 situasjonen vil de aller fleste fysiske kurs og kongresser i iallfall første halvdelen av 2021 være enten utsatt eller bli holdt virtuelt.  Vi anbefaler dere å følge med når leverandørerer og andre aktører arrangerer webinarer. Vi skal holde dere fortløpende oppdatert om nye webinarer på facebook siden vår.

nifs kurs 3M 2021.JPG

3M inviterer til et gratis webinar 25.02.2021: Temaet er forebygging av kateter relaterte infeksjoner hos alvorlig syke pasienter. Selv om dette ikke er et sår relatert tema - så er pasientgruppen de som er også mest utsatt for å få trykkskader. Jobber du på en intensivavdeling bør du få med deg dette.

image001 (1).png

Pisa International Diabetic Foot Courses sammen med Essity inviterer til gratis webinar om avlastning den 11.mars.2021 kl 17:30-19:00

Tema: Trykkavlastningsgips(TCC) for behandling av diabetiske fotsår: Alt du har ønsket å vite men aldri turt å spørre om!

 

Agenda: 17.30 - Velkommen og introduksjon- Jan Apelqvist MD, Lund og Malmo, Sverige
17.35 - Evidens og kliniske indikasjoner for TCC ved DF - Alberto Piaggesi MD - Pisa, Italia
18.00 - Materialer, teknikker og ferdigheter- Gabriele Montini DPM, OT - Milano, Italia
18.30 - Diskusjon, Q&A – alle

nifs villa derma sårskole 2021.JPG

Villa Derma informerer om at "Sårskolen for Helsepersonell" ikke blir avholdt våren 2021 grunnet Covid-19 situasjonen. Om restriksjonene avtar vil en sannsynligvis kunne gjennomføre sårskolen om høsten. Forespørsel om tidspunkt for kurs og påmelding rettes til e-postadresse:

OUSHFPBSaarskole@ous-hf.no

wounds fotterapi kongress.jpg

September 2021

Fotterapeutforbundet Fagkongress

17.-19.september

Epuap 2021 focus meeting.JPG

Mai 2021

EPUAP Focus meeting

Patient safety: Prevention and Communication

Virtuell kongress

26.05.21 Sønderborg, Danmark

nifs ewma logo.png

October 2021

EWMA

Virtuell kongress

26.-27. Oktober

epuap 2021 praha.JPG

Oktober 2021

EPUAP

From Innovation and guidelines to high quality care and better Patient Outcomes: A Journey to travel together in the light of new challenges.

18-20 Oktober Praha, Czech Republic

nifs kurs.JPG

Vi skal snart oppdatere alle kurs for resten av året

nifs kurs.JPG

Vi skal snart oppdatere alle kurs for resten av året

nifs kurs.JPG

Vi skal snart oppdatere alle kurs for resten av året

nifs kurs.JPG

Vi skal snart oppdatere alle kurs for resten av året

nifs kurs.JPG

Vi skal snart oppdatere alle kurs for resten av året

nifs kurs.JPG

Vi skal snart oppdatere alle kurs for resten av året

nifs kurs.JPG

Vi skal snart oppdatere alle kurs for resten av året

nifs kurs.JPG

Vi skal snart oppdatere alle kurs for resten av året

image001 (1).png

Pisa International Diabetic Foot Courses sammen med Essity inviterer til gratis webinar om avlastning den 11.mars.2021 kl 17:30-19:00

Tema: Trykkavlastningsgips(TCC) for behandling av diabetiske fotsår: Alt du har ønsket å vite men aldri turt å spørre om!

 

Agenda: 17.30 - Velkommen og introduksjon- Jan Apelqvist MD, Lund og Malmo, Sverige
17.35 - Evidens og kliniske indikasjoner for TCC ved DF - Alberto Piaggesi MD - Pisa, Italia
18.00 - Materialer, teknikker og ferdigheter- Gabriele Montini DPM, OT - Milano, Italia
18.30 - Diskusjon, Q&A – alle

image001 (1).png

Pisa International Diabetic Foot Courses sammen med Essity inviterer til gratis webinar om avlastning den 11.mars.2021 kl 17:30-19:00

Tema: Trykkavlastningsgips(TCC) for behandling av diabetiske fotsår: Alt du har ønsket å vite men aldri turt å spørre om!

 

Agenda: 17.30 - Velkommen og introduksjon- Jan Apelqvist MD, Lund og Malmo, Sverige
17.35 - Evidens og kliniske indikasjoner for TCC ved DF - Alberto Piaggesi MD - Pisa, Italia
18.00 - Materialer, teknikker og ferdigheter- Gabriele Montini DPM, OT - Milano, Italia
18.30 - Diskusjon, Q&A – alle

image001 (1).png

Pisa International Diabetic Foot Courses sammen med Essity inviterer til gratis webinar om avlastning den 11.mars.2021 kl 17:30-19:00

Tema: Trykkavlastningsgips(TCC) for behandling av diabetiske fotsår: Alt du har ønsket å vite men aldri turt å spørre om!

 

Agenda: 17.30 - Velkommen og introduksjon- Jan Apelqvist MD, Lund og Malmo, Sverige
17.35 - Evidens og kliniske indikasjoner for TCC ved DF - Alberto Piaggesi MD - Pisa, Italia
18.00 - Materialer, teknikker og ferdigheter- Gabriele Montini DPM, OT - Milano, Italia
18.30 - Diskusjon, Q&A – alle

image001 (1).png

Pisa International Diabetic Foot Courses sammen med Essity inviterer til gratis webinar om avlastning den 11.mars.2021 kl 17:30-19:00

Tema: Trykkavlastningsgips(TCC) for behandling av diabetiske fotsår: Alt du har ønsket å vite men aldri turt å spørre om!

 

Agenda: 17.30 - Velkommen og introduksjon- Jan Apelqvist MD, Lund og Malmo, Sverige
17.35 - Evidens og kliniske indikasjoner for TCC ved DF - Alberto Piaggesi MD - Pisa, Italia
18.00 - Materialer, teknikker og ferdigheter- Gabriele Montini DPM, OT - Milano, Italia
18.30 - Diskusjon, Q&A – alle

image001 (1).png

Pisa International Diabetic Foot Courses sammen med Essity inviterer til gratis webinar om avlastning den 11.mars.2021 kl 17:30-19:00

Tema: Trykkavlastningsgips(TCC) for behandling av diabetiske fotsår: Alt du har ønsket å vite men aldri turt å spørre om!

 

Agenda: 17.30 - Velkommen og introduksjon- Jan Apelqvist MD, Lund og Malmo, Sverige
17.35 - Evidens og kliniske indikasjoner for TCC ved DF - Alberto Piaggesi MD - Pisa, Italia
18.00 - Materialer, teknikker og ferdigheter- Gabriele Montini DPM, OT - Milano, Italia
18.30 - Diskusjon, Q&A – alle

image001 (1).png

Pisa International Diabetic Foot Courses sammen med Essity inviterer til gratis webinar om avlastning den 11.mars.2021 kl 17:30-19:00

Tema: Trykkavlastningsgips(TCC) for behandling av diabetiske fotsår: Alt du har ønsket å vite men aldri turt å spørre om!

 

Agenda: 17.30 - Velkommen og introduksjon- Jan Apelqvist MD, Lund og Malmo, Sverige
17.35 - Evidens og kliniske indikasjoner for TCC ved DF - Alberto Piaggesi MD - Pisa, Italia
18.00 - Materialer, teknikker og ferdigheter- Gabriele Montini DPM, OT - Milano, Italia
18.30 - Diskusjon, Q&A – alle

image001 (1).png

Pisa International Diabetic Foot Courses sammen med Essity inviterer til gratis webinar om avlastning den 11.mars.2021 kl 17:30-19:00

Tema: Trykkavlastningsgips(TCC) for behandling av diabetiske fotsår: Alt du har ønsket å vite men aldri turt å spørre om!

 

Agenda: 17.30 - Velkommen og introduksjon- Jan Apelqvist MD, Lund og Malmo, Sverige
17.35 - Evidens og kliniske indikasjoner for TCC ved DF - Alberto Piaggesi MD - Pisa, Italia
18.00 - Materialer, teknikker og ferdigheter- Gabriele Montini DPM, OT - Milano, Italia
18.30 - Diskusjon, Q&A – alle

wounds conf 15.JPG

10-11 Februar Ausmed Education, Wound Management: A practical guide, Canberra, Australia

wounds conf 8.JPG

27-28 Februar 2020 NPIAP Annual Conference, Houston

wounds conf 14.JPG

03-09 Mars 2020   WUWHS 2020, Abu Dhabi

wounds conf 2.JPG

27 Mars 2020 Stop the Pressure: Pressure Ulcer Prevention & Management, London

wounds conf 3.JPG

27 Mars 2020 Reducing & Managing Pressure Ulcers at the End of Life, London

wounds conf 26.JPG

27-28 Mars 2020  AAWC Pressure Ulcer Summit, Atlanta, USA

wounds conf 17.JPG

03-04 April Wounds Canada Spring Conference, Calgary, Canada

wounds conf 33.JPG

16-19 April 2020  APWCA Wound Week 2020, Milwaukee, USA

wounds conf 20.JPG

02-03 April 2020 The 2nd European Conference on Controversies in Diabetic Foot Management, Berlin Germany

wounds conf 19.JPG

23-24 April 2020 Sårsjuksköterskor i Sverige Sårkonferens , Konserthuset Gävle

wounds conf 16.JPG

24-25 April 2020 Diabetesforum, Oslo

wounds conf 22.JPG

06-08 Mai 2020 Bremer Pflegekongress

nifs nettside webinar.JPG

3M/KCI VLU Webinar Series ( tre datoer)

Wednesday   6th May at  16:00BST- Simplifying VLU management, the A,B,Cs with Prof Keith Harding

Wednesday 13th May at 16:00BST- Arterial Assessment: More than a ABPI with Dr Leanne Atkin

Wednesday 20th May at 16:00BST- Management of the Venous Leg Ulcer in Clinical Practice with Maria Hughes

wounds conf 27.JPG

13-15 Mai 2020 The 18th Malvern Diabetic Foot Conference, Malvern, UK

wounds conf 21.JPG

13-17 Mai 2020 WHS Annual Meeting , San Diego, California

wounds conf 28.JPG

13-15 Mai 2020 EWMA

wounds conf 10.JPG

25-27 Mai 2020 5. EPUAP Focus Meeting, Søndeborg, Denmark

wounds conf 38.JPG

03-04 August 2020  6th International Conference on Advances in Skin, Wound Care and Tissue Science

wounds conf 23.JPG

28-30 August 2020 6th ADFS Annual Conference and 18th Annual Conference of Diabetic Foot Society of India

wounds conf 12.JPG

10-12 September 2020 VII Nordic Congress of Lymphology, Oslo, Norway

wounds conf 34.JPG

17-19 September 2020 European Tissue Society, Lyon, France

wounds conf 36.JPG

18. September 2020 AWA Jahrestagung (Austrian Wound Society), Salzburg, Austria

wounds conf 30.JPG

23-24 September 2020 20th Annual Leg Club Conference

wounds conf 13.JPG

23-25 September 2020  EPUAP 2020, Prague, Czech republic

wounds conf 35.JPG

25 September 2020  Symposium 2020 ( Swiss Wound Association), Zürich, Switzerland

wounds conf 37.JPG

30 September- 03 Oktober 2020 Pisa International Foot Course

wounds conf 11.jpg

01-03 Oktober 2020  10th International Lymphoedema Framework Conference, Copenhagen, Denmark

wounds conf 18.JPG

13-14 Oktober 2020 5th World Dermatology and Aesthetic Congress, Cape Town, South Africa

wounds conf 31.JPG

04-07 November 2020 WOUNDS 2020, Brisbane, Australia

wounds conf 32.JPG

22-26 November 2020  Pan Pacific Connective Tissue Societies Symposium 2020, Melbourne, Australia

wounds conf 39.JPG

02-05 Desember 2020  Desert Foot Conference, Phoenix, USA

wounds conf 40.JPG

03-05 Desember 2020 03. Nürnberger Wundkongress

bottom of page