top of page

Kompresjon: Det er internasjonal enighet om at kompresjon er viktigste tiltak i forbindelse med behandling av ødem pga venøs insuffisiens. Også andre typer ødem kan kreve kompresjonsbehandling (eks lymfødem, erysipelas, traumesår). Kompresjon brukes ofte forebyggende ifm. kirurgi. Hver pasient må vurderes individuelt for å finne rett kompresjon, både på kort og lang sikt. Vurder bakenforliggende årsak, eventuelle kontraindikasjoner, arteriell sirkulasjon, samt pasientens selvstendighet, preferanse og økonomi. Felles for alle typer kompresjon er at feil bruk kan gi pasientskader.

bottom of page