top of page

NPWT (Negative Pressure Wound Therapy): NPWT benevnes ofte som vakumbehandling og kan utføres med både med engangs- og flergangsvakumpumpe. Negativt trykk stimulerer sårheling ved å redusere ødem, stimulere innvekst av nye blodårer (angiogenese) og fjerning av sårsekret som inneholder nedbrytende proteaser. Flergangsvakumpumper drenerer via spesialprodukter i sårbunn til en tømbar beholder/kanister og brukes derfor til sår med svært stor sekresjonsmengde. Engangsvakumpumper er koblet til skumbandasjer som finnes i ulike størrelser. Skumbandasjene utgjør et reservoar for sårsekret og har derfor mindre absorbsjonskapasitet enn en flergangspumpe med tømbar beholder/kanister.

 

Negativt trykk kan brukes på både akutte, kirurgiske og vanskelig helende sår. Anvendes også forebyggende på suturlinjer med høy risiko for komplikasjoner som ruptur, infeksjon m.m.

bottom of page