top of page

                Digitalt sårkongress for leger!

For første gang gjør vi innholdet i fra NIFS kongressen tilgjengelig som webinar for leger. Ved å melde seg på kan en se alle forelesningene fra kongressen i to uker fra 20.05.22.  Det digitale sårkurs er uten reklame eller annen innvirkning fra leverandører. Vi har dermed fått godkjenning for 9 tellende poeng for spesialiteten allmenmedisin og 9 timer som valgfritt kurs for spesialitetene hud/veneriske sykdommer,  karkirurgi og ortopedisk kirurgi. Påmelding er via samme linken som kongressen.  Du kan lese mer om det digitale webinaret her: 

Til alle leger med interesse for behandling av kroniske sår.

 

NIFS (Norsk interessefaggruppe for sårheling) har gleden av å invitere til digitalt sårkurs (webinar) med tittelen:«Sirkulasjonsforstyrrelser og nyvinninger». Det heldigitale kurset er opptak av foredrag som holdes på NIFS-kongressen 12.-13.mai 2022.Det digitale kurset vil være tilgjengelig i to uker fra 20.05.22.

 

Kurset har følgende godkjenninger fra Legeforeningen:

Sirkulasjonsforstyrrelser og nyvinnger, 200522, Webinar

Allmennmedisin: Kurset godkjennes med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst)

Hud og veneriske sykdommer: godkjennes med 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Ortopedisk kirurgi: godkjennes med 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Karkirurgi: godkjennes med 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Vi gjør oppmerksom på at godkjenningene for sykehusspesialitetene gjelder for de spesialiteter som har valgfrie kurs i sitt regelverk som ikke er spesialitetsspesifikke. Dette gjelder kun for leger som har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen etter tidligere ordning der definerte kurskrav må ivaretas. Det gjøres også oppmerksom på at det i ny spesialistutdanning etter 1. mars 2019 ikke legges opp til valgfrie kurs, kun nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet.

Kurset ligger i kurskatologen med kursid 34792.

For informasjon og påmelding, gå til:

https://www.ksci.no/events/nifs-sarseminar-deltakere/registrering-nifs/

bottom of page