nifs stipend 4.PNG

Mål:

Stipendets formål er å gi økonomisk støtte til hospitering ved Vidensenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital i København. Det blir arrangert kurs i sårbehandling to ganger per år, og i den forbindelse får NIFS sende to personer for å delta på kurs (1 dag) og hospitere (2 dager) på selve sentret, en dag på poliklinikken og en dag på avdelingen/operasjon.

Kursene arrangeres i mars/oktober hvert år.

Kriterier for å motta Københavnstipendet fra NIFS:

 

  1. Minimum et års medlemskap ved søknadstidspunktet

  2. Alle grupper helsepersonell kan søke

  3. Søknaden må inneholde begrunnelse for hvordan kompetansen skal brukes videre

  4. Stipendmottaker må en evaluering om utbyttet av oppholdet, dette må sendes inn samtidig med reiseregningen

Utvelgelseskriterier for søkere:

  1. Tverrfaglig deltakelse vektlegges

  2. Erfaring med sårbehandling

  3. Søknadsbegrunnelse

Stipendet dekker:

Reise, opphold samt kursavgift etter regning opp til kr. 10.000. Kost dekkes ikke.

Søknadsfrist:

1. desember 

Det bes om at søkerne angir om de ønsker å reise vår eller høst.

Stipendutvalget i NIFS behandler søknadene

Søknadskjema:

Her er søknadsskjemaet: Skjema (word-fil)

Søknad sendes til:

fotedel@online.no  Merk mail med København stipend NIFS