top of page

Koding

Rett koding er viktig av flere hensyn. For det første er vi pålagt å registrere diagnosekodene for administrative formål. I det offentlige helsevesen er refusjon av behandlingen knyttet til diagnose- og prosedyrekodene, det vil si at rett kodebruk er avgjørende for helseinstitusjonens inntektsgrunnlag. For det andre er rett koding viktig for statistikk og forskning.

 

Alle helseinstitusjoner i Norge registrerer kodene digitalt. Ved hjelp av koder kan man hente ut data/rapporter som viser hvor mange pasienter som har en spesifikk diagnose, f.eks. venøst leggsår eller sår på grunn av DM type 1 og nevropati, eller hvor mange ganger hver enkelt pasient har fått behandling for sitt sår i en gitt periode. Ved å registrere de rette kodene er det som regel lett å hente ut slike data.

Spesialisthelsetjenesten bruker WHO sitt ICD-10 kodesystem, mens kommunehelsetjenesten hovedsaklig bruker ICPC-2 kodesystemet. Begge kodesystemene ligger på Helsedirektoratet sin internettside (klikk på bildet under). 

finnkode no.jpg

Figur 3  På den offentlige nettsiden finnkode.no er det relativ lett å finne frem til relevante diagnose- koder i ICD-10 og ICPC-2  kodesystemet. Klikk på bildet ovenfor for å komme til nettsiden. Dessverre er ICD-10 systemet ikke optimal tilpasset sårdiagnosene. Hvis du for eksempel skriver "venøst leggsår" i søkefeltet, får du opp " åreknuter i underekstremiteter med ulcus". Fordi søkene kan være tidkrevende bruker mange behandlere ofte koden L97 - "sår på underekstremitet ikke klassifisert annet sted". Det er en lettvint men uheldig løsning fordi en lite spesifikk diagnose gjør det vanskeligere å hente ut data på akkurat den sårtypen du ønsker. 

Under finner du en oversikt over forslag til aktuelle koder til bruk i forbindelse med sårbehandling. 

bottom of page