top of page

Sårbehandlingsprodukter

Sponsorfirma
(alfabetisk rekkefølge)

Det finnes en mengde ulike produkter tilgjengelig på markedet for behandling av ulike typer sår i ulike tilhelingsfaser. Hvilke sårbehandlingsprodukter som velges, avhenger av en rekke faktorer. Sårets bakenforliggende diagnose (etiologi) og utseende (morfologi) har avgjørende betydning. I tillegg spiller også pasientens preferanse, toleranse og noen ganger også personlige økonomi inn på hvilket produkt som velges. Tilgjengelige produkter avhenger også av arbeidsstedets innkjøpsavtaler.

 

Det finnes behandlingsprodukter som er spesielt utviklet med tanke på sår med bakteriell ubalanse eller for smertefulle sår. Dype og væskende sår krever andre bandasjer enn overfladiske sår. Sårets anatomiske plassering påvirker også produktvalg. Er såret plassert i nærheten av eller over et ledd, krever dette andre produktegenskaper enn et sår på ryggen eller på fotens tråflate. Vakumbehandling er blitt en vanlig behandling av ulike typer sår i spesialist- og etter hvert også i primærhelsetjenesten.

 

For å gjøre det lettere å navigere i «produkt-jungelen», kan det være greit å dele produktene inn i ulike produktkategorier avhengig av egenskaper og bruk. NIFS sine sponsorer er alle seriøse bidragsytere innen sårbehandlingsprodukter. Sponsorlogoene til høyre leder direkte til detaljert informasjon om ulike sårbehandlingsprodukter på det enkelte firmas internettsider. 

Du kan også "besøke" våre sponsorer fra vår sponsorside (lenke til sponsorsiden) 

 

Vi gjør oppmerksom på at oversikten under ikke er fullstendig utfyllende for alle typer sårbehandlingsprodukter.

Sårskyllevæsker: Brukes i forbindelse med rengjøring, skylling og fukting av sår. En god sårskyllevæske bør ha antimikrobiell og helst også biofilmhemmende effekt samtidig som den ikke bør virke irriterende på hud og slimhinner. Ulike produsenter benytter seg av ulik teknologi for å oppnå ønsket antimikrobiell effekt.

 

Sårkant-/hudbeskyttelse og hudpleiemidler: Brukes på sårkanter og omliggende hud for å beskytte mot oppbløting/hudskader som lett oppstår i kontakt med sårsekret. Dette gjelder også hud som som risikerer å bli skadet på grunn av kontakt med urin og/eller avføring, som ved inkontinens eller stomi. Felles for disse produktene er at de ivaretar hudens naturlige hudbarriere og/eller inneholder stoffer med pleiende effekt.

 

Hydrogeler: Danner et fuktig sårmiljø slik at kroppens egne fysiologiske prosesser stimuleres og dermed tilrettelegger for sårheling, blant annet ved å løse opp fibrin og mindre nekroser. Flere hydrogeler kan både avgi og absorbere fuktighet. Enkelte geler har også biofilmhemmende og antimikrobiell effekt.

 

Sårkontaktlag: Skal alltid ligge nærmest sårbunnen slik at den ikke skades hvis man bruker bandasjer som hefter i sårbunn. Slipper sårsekret gjennom så den kan absorberes av annen overliggende bandasje.

 

Produkter med antimikrobiell effekt: Både sølv, jod, manukahonning og polyheksanid er produkter som på ulike måter har dokumentert antimikrobiell effekt og derfor kan finnes tilsatt produkter i ulike produktgrupper (sårgel, sårkontaktlag, fiberbandasjer, skumbandasjer). Det finnes i tillegg produkter som i seg selv ikke har direkte ødeleggende effekt på bakterier eller sopp, men som reduserer sopp og bakteriemengde ved at disse hefter seg til bandasjen og følger med når bandasjen fjernes.

 

Hydrofiber og alginat: Har stor absorbsjonskapasitet. Brukes på sår med stor sekresjonsmengdei kombinasjon med absorberende bandasje, f.eks skumbandasje. Hydrofiber/alginat må ha direkte kontakt med sårbunn/sårsekret for å virke. Forebygger maserasjon og hudskader.

 

Superabsorbenter: Brukes på sår med svært stor sekresjonsmengde, når det er utilstrekkelig med vanlig absorberende bandasje i kombinasjon med hydrofiber/alginat. Noen typer må dekkes med en bandasje med sperrelag mot fuktgjennomtrengning. Kan vanligvis brukes under kompresjon.

 

Skumbandasjer: Kan brukes på alle typer sår, uavhengig av sekresjonsmengde. Finnes i ulike størrelser, fasonger og tykkelser, både med og uten klebekant. Bandasjer uten klebekant kan klippes og formes etter behov. Brukes da i kombinasjon med fikseringstape eller kantes med fikseringsfilm. Felles for alle typer er at de ikke hefter i sårbunn og derfor er svært skånsom i bruk. Tynne skumbandasjer har mindre absorbsjonskapasitet enn tykke skumbandasjer. Tynne skumbandasjer kan brukes for å forebyggende trykksår/-skader på hud under medisinsk utstyr (f.eks kateter, slanger, masker) og smittevernsutstyr.

 

Hydrokollodier: Finnes i ulike størrelser og tykkelser og kan klippes til passe fasong. Brukes vanligvis på rene og overfladiske sår med lite sårsekresjon eller i forbindelse med okklusjonsbehandling av eksem. Kan også brukes for å forebygge trykksår/-skader under medisinsk utstyr (eks kateter, slanger, masker) og smittevernsutstyr. NB! Skal ikke brukes ved infeksjon, på arterielle sår eller sår under knenivå hos pasienter med Diabetes Mellitus.

 

Kompresjon: Det er internasjonal enighet om at kompresjon er primære tiltak i forbindelse med behandling av ødem pga venøs insuffisiens. Også andre typer ødem kan kreve kompresjonsbehandling (eks lymfødem, erysipelas, traumesår). Kompresjon brukes ofte forebyggende ifm. kirurgi. Hver pasient må vurderes individuelt for å finne rett kompresjon, både på kort og lang sikt. Vurder bakenforliggende årsak, eventuelle kontraindikasjoner, arteriell sirkulasjon, pasientens selvstendighet/preferanse og økonomi. Felles for alle typer kompresjon er at feil bruk kan gi skader.

 

Postoperative bandasjer: Brukes vanligvis ved akutte og kirurgiske sår. Bandasjene har absorberende effekt og finnes i ulike størrelser avhengig av operasjonssåret. Noen bandasjer har gjennomsiktig klebefilm og/eller absorberende gelpute som tillater observasjon av såret uten at bandasjen må fjernes.

 

Fikseringsfilm: Brukes vanligvis til fiksering av andre bandasjer, men kan også brukes alene, f.eks. på overfladiske, rene og granulerende sår med liten sekresjonsmengde samt til å styrke overflaten på sår i modningsfasen. Filmene er semipermeable, det vil si at de er vanntette samtidig som de puster.

 

Fikseringstape: Det finnes et stort utvalg i ulike størrelser og med ulike egenskaper og har derfor et bredt spekter av bruksområder. Fikseringstape brukes blant annet som fiksering av bandasjer og ulike typer medisinsk utstyr som slanger og dren. Både grad av hudvennlighet, elastisitet, klebeegenskaper, styrke og farge virker inn på bruksområdet.

 

NPWT (Negative Pressure Wound Therapy): NPWT benevnes ofte som vakumbehandling og kan utføres med både med engangs- og flergangsvakumpumpe. Negativt trykk stimulerer sårheling ved å redusere ødem, stimulere innvekst av nye blodårer (angiogenese) og fjerning av sårsekret som inneholder nedbrytende proteaser. Flergangsvakumpumper drenerer via spesialprodukter i sårbunn til en tømbar beholder/kanister og brukes derfor til sår med svært stor sekresjonsmengde. Engangsvakumpumper er koblet til skumbandasjer som finnes i ulike størrelser. Skumbandasjene utgjør et reservoar for sårsekret og har derfor mindre absorbsjonskapasitet enn en flergangspumpe med tømbar beholder.

 

Negativt trykk kan brukes på både akutte, kirurgiske og vanskelig helende sår. Anvendes også forebyggende på suturlinjer med høy risiko for komplikasjoner som ruptur, infeksjon m.m.

B Braun logo.png
Coloplast logo.png
Convatect logo.png
nifs essity logo.jpg
LR_Logo-claim_next_to.jpg
nifs medi logo.png
nifs_mölnlycke_logo.png
wounds logo new feet.png
nifs optima logo.jpg
nifs partnermed logo.jpg
Smith&Nephew logo.png
thumbnail_LOGO_SIGVARIS_GROUP (2).jpg
wounds logo 3m.png

Aktuell litteratur og informasjon

bottom of page