Hjem  
Om NIFS
Bladet sår
NIFS-kongressen
Retningslinjer Oversikt
Utdanning Diabetiske sår
Møtekalender Arterielle sår
Sponsorer Venøse sår
Stipender Trykksår
Kontakt Brannsår
Bli medlem Kreftsår
Lenker Bandasjer
Retningslinjer for sårbehandling

NIFS har utarbeidet retningslinjer for behandling av ulike typer sår. Vi har også laget en oversikt over forskjellige typer bandasjer og hvordan de skal brukes. Klikk på menyen for mer informasjon.

En oversikt over generelle prinsipper for sårbehandling finnes her:

Sårjournaler

NIFS vektlegger god dokumentasjon av sårets utvikling og resultatet av sårbehandlingen. I tillegg til å ta regelmessig gode bilder av såret og å måle sårarealet, er det viktig å dokumentere sårets tilstand i en sårjournal.

NIFS har utarbeidet forslag til "generell sårjournal" og til "diabetesfotjournal" som du kan laste ned og bruke i den daglige behandlingen av sårpasienter.

Refusjon for utgifter til sårbehandlingsmateriell

For pasienter med kroniske sår og langvarig bruk av sårbehandlingsmateriell kan dette søkes refundert jfr Folketrygdlovens paragraf 5-22:Bidrag til spesielle formål. Fra 1.september 2007 skal søknaden sendes NAV Helsetjenesteforvaltning og ikke til det lokale NAV-kontoret.

En rundskriv med presisering av at reglene for refusjon under paragraf 5-22 kun gjelder pasienter som steller egne sår, ble sendt ut fra Helsedirektoratet august 2012. Innskjerpingen i praksis vil ha virkning fra og med 1. januar 2013.